Học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2024 không?

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm to lớn đối với mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là đối với nam giới. Thế nhưng có rất nhiều thắc mắc xoay quanh quy định đi nghĩa vụ quân sự, hoãn hoặc miễn giảm nhập ngũ. Vậy nếu mọi người là học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự năm hay không? Vấn đề này sẽ được Seoul Academy giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây!

Tìm hiểu về nghĩa vụ quân sự nước ta

Một trong những nhiệm vụ to lớn của công dân nước ta chính là góp phần bảo vệ đất nước, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả cũng như thể hiện lòng yêu nước, biết ơn đối với thế hệ ông cha ta với Tổ quốc và dân tộc. Đối với nam giới, đến độ tuổi nhất định và đủ điều kiện về thể chất, sức khỏe,… thì bạn bắt buộc phải nhập ngũ. 

Công dân Việt Nam tham gia nghĩa vụ quân sự để góp phần bảo vệ đất nước
Công dân Việt Nam tham gia nghĩa vụ quân sự để góp phần bảo vệ đất nước

Theo thông tư 148/20218/TT-BQP đã nêu rõ các tiêu chuẩn tuyển quân, bao gồm tuổi tác, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và tiêu chuẩn văn hóa. Cụ thể, nam giới từ 18-25 cũng như đạt đủ các yếu tố sức khỏe hay chính trị, văn hóa sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 2. Tuy nhiên, một số trường hợp bạn cần phải hoãn hoặc miễn nghĩa vụ như đang theo học đại học chính quy, sức khỏe yếu,… Vậy học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2023 không? Theo dõi mục tiếp theo để tìm kiếm đáp án chính xác nhất!

Học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự năm không?

Trên thực tế, không có quy định nào về việc học sinh giỏi sẽ được miễn hay hoãn nhập ngũ. Do đó, nếu bạn thắc mắc học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự? thì câu trả lời cho bạn là “KHÔNG”. 

Để giải thích rõ về vấn đề này, các bạn có thể tìm hiểu quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 148/2018/TT-BQP. Một số trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự như sau:

 • Con của liệt sĩ và con của thương binh hạng một.
 • Một anh hoặc em trai của liệt sĩ.
 • Một con của thương binh hạng hai, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, và thanh niên xung phong được điều động đến công tác hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian từ 24 tháng trở lên.
Không có quy định nào cho phép học sinh giỏi được miễn nhập ngũ
Không có quy định nào cho phép học sinh giỏi được miễn nhập ngũ

Vậy học sinh giỏi có được hoãn nghĩa vụ quân sự năm không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 148/2018/TT-BQP, các trường hợp được hoãn nghĩa vụ vào năm 2023 bao gồm:

 • Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.
 • Là lao động duy nhất trong gia đình vừa bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
 • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.
 • Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
 • Người thuộc diện di dân, dãn dân trong ba năm đầu đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
 • Cán bộ, viên chức, công chức quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên.
 • Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận.
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:
 1. Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
 2. Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;
 3. Trường cao đẳng, đại học;
 4. Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.
 • Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Như vậy, nếu bạn là học sinh giỏi nhưng bạn đủ điều kiện để nhập ngũ thì bạn vẫn phải nhập ngũ vào năm 2024 và không được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nếu bạn đang học tập các cơ sở đào tạo theo quy định thì bạn có thể hoãn nhập ngũ. Nếu bạn tình nguyện nhập ngũ, bạn vẫn được xem xét tuyển chọn và gọi đi nhập ngũ đấy nhé!

Học sinh giỏi không được hoãn nghĩa vụ quân sự trừ trường hợp đang học đại học
Học sinh giỏi không được hoãn nghĩa vụ quân sự trừ trường hợp đang học đại học

Xem thêm: Học quân sự ở đại học có bắt buộc không?

Trường hợp nào được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự?

Bên cạnh thắc mắc học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2024 không, bạn có thể tham khảo các trường hợp được tạm hoãn/ miễn nhập ngũ vào năm 2024. Thông tin này giúp các bạn phân tích rõ hơn trường hợp của mình có được gọi nghĩa vụ hay không.

Trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP, các trường hợp hoãn gọi nhập ngũ bao gồm:

 • Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
 • Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
 • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 • Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
 • Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
 • Dân quân thường trực.
Người không đủ sức khỏe được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự
Người không đủ sức khỏe được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự

Trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự 

Theo quy định các trường hợp được miễn nhập ngũ căn cứ tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (được sửa đổi bởi Luật Dân quân tự vệ 2019), cụ thể là:

 • Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.
 • Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.
 • Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc “Học sinh giỏi có được miễn nghĩa vụ quân sự năm hay không?”. Thông qua bài viết, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ thêm trường hợp nhập ngũ của mình cũng như cập nhập thêm nhiều quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo để tìm hiểu thêm các quy định mới nhất nhé!

Có thể bạn quan tâm: Học trường nào để được hoãn nghĩa vụ quân sự?

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN