Vũ Thị Ngọc

Giảng Viên Phun Xăm

Vũ Thị Ngọc

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt Nghiệp Kỹ Sư Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  • Tốt Nghiệp Các Khoá PTĐK Nâng Cao Việt Nam và Quốc Tế.
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành Phun Xăm Thẩm Mỹ
  • Chứng chỉ Phòng Chống Lây Nhiễm Qua Đường Máu
  • Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Phun Xăm Thẩm Mỹ
  • Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề Trung Cấp – Cao Đẳng Nghề
GIẢNG VIÊN KHÁC