Nguyễn Thị Thu Thư

Giảng Viên Chăm Sóc Da

Nguyễn Thị Thu Thư

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 12 Năm Kinh Nghiệm Ngành Chăm Sóc Da
  • Đại Học Y Dược TPHCM
  • Chứng Chỉ Sư Phạm Nghề Làm Đẹp
  • Diploma for Beauty Specilalists Level 2 Iternational của ITEC
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay