Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng Viên Da
Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 15 năm kinh nghiệm ngành chăm sóc da.
  • 7 năm kinh nghiệm đạo tạo ngành chăm sóc da
  • Chứng chỉ sơ cấp chăm sóc da
  • Chứng chỉ sư phạm sơ cấp nghề.
  • Chứng chỉ sơ cấp ngành tóc
  • Chứng chỉ sơ cấp ngành móng
  • Chứng chỉ sơ cấp makeup
  • Chứng chỉ phòng chống lây nhiễm
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay