Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Giảng Viên Chăm Sóc Da

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 20 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc da
  • Chứng chỉ sơ cấp chăm sóc da 2009
  • Chứng chỉ Sư Phạm dạy nghề
  • Chứng chỉ kỹ năng dạy học 2020
  • Chứng chỉ phòng chống lây nhiễm qua đường máu
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay