Bùi Lai Dục Lình

Giảng Viên Da

Bùi Lai Dục Lình

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

 • 17 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc da
 • Bằng Khen Đóng góp trong công tác phát triển kỹ năng sư phạm giáo dục nghề nghiệp
 • Nhân viên xuất sắc 2022
 • Bằng khen giáo viên ưu tú thành phố 2020
 • Chứng chỉ sơ cấp chăm sóc da 2006
 • Chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Dạy Trình Độ Sơ Cấp 2019
 • Chứng chỉ phòng chống lây nhiễm qua đường máu 2018
 • Trung cấp chăm sóc sắc đẹp 2021
 • Sơ cấp y 2019
 • Chứng chỉ sơ cấp ngành tóc 2019
 • Chứng chỉ sơ cấp ngành móng 2019
 • Chứng chỉ sơ cấp makeup 2020
GIẢNG VIÊN KHÁC