Bùi Lai Dục Lình

Giảng Viên Chăm Sóc Da – Spa

Bùi Lai Dục Lình

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 16 Năm Kinh Nghiệm Ngành Chăm Sóc Da
  • Chứng Chỉ Nghề Chăm Sóc Da
  • Chứng Chỉ Chuyên Sâu Body Cibtac Singapore
  • Chứng Chỉ Sư Phạm Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM. Giảng Viên Xuất Sắc TPHCM. Trung cấp chăm sóc sắc đẹp
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay