Trương Thị Hồng Xánh

Giảng Viên Phun Xăm Điêu Khắc Thẩm Mỹ

Trương Thị Hồng Xánh

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 10 Năm Kinh Nghiệm Ngành Phun Xăm Thẩm Mỹ
  • Chứng Chỉ Đào Tạo Phun Xăm Thẩm Mỹ
  • Chứng Chỉ Sư Phạm Nghề Phun Xăm
  • Đạt Nhiều Thành Tích các Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Trong và Ngoài Nước
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay