Trương Thị Hồng Xánh

Giảng Viên Phun Xăm

Trương Thị Hồng Xánh

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 10 năm kinh nghiệm trong ngành phun xăm thẩm mỹ.
  • Chứng chỉ sư phạm nghề
  • Chứng chỉ sơ cấp Phun Xăm Thẩm Mỹ
  • Chứng chỉ sơ cấp Chăm Sóc Da
  • Chứng chỉ sơ cấp ngành Nail
  • Chứng chỉ sơ cấp ngành Tóc
  • Chứng chỉ sơ cấp ngành Makeup
  • Chứng chỉ Phòng Chống Lây Nhiễm Qua Đường Máu
GIẢNG VIÊN KHÁC