Huỳnh Nguyên Thuý Quyên

Giảng Viên Nail

Huỳnh Nguyên Thuý Quyên

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong đào tạo ngành Nail.
  • Chứng chỉ sơ cấp nghề.
  • Chứng chỉ sư phạm nghề.
  • Chứng chỉ phòng chống lây nhiễm qua đường máu.
GIẢNG VIÊN KHÁC