Đặng Thúy Duy

Giảng Viên Makeup

Đặng Thúy Duy

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 8 năm kinh nghiệm ngành make up
  • Chứng chỉ sơ cấp nghề
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
  • Chứng chỉ make up & hair Thái Lan
  • Chứng chỉ Tạo Kiểu Tóc Chuyên Nghiệp Quốc Tế, đã từng cộng tác với thương hiệu Lancome, maybeline .
  • Làm việc trong các chương trình Vietnam nexttop model, vietnam international fashion week , vietnam runway fashion show ,cười xuyên việt , giọng ải giọng ai và nhiều tvc quảng cáo …
GIẢNG VIÊN KHÁC