Đặng Thúy Duy

Giảng Viên Makeup

Đặng Thúy Duy

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

Tham gia make up Người Mẫu Việt Nam All Stars, Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế Việt Nam

Bình luận

    Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
    0 bình luận