Đặng Thúy Duy

Giảng Viên Makeup

Đặng Thúy Duy

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 10 Năm Kinh Nghiệm Ngành Makeup Chuyên Nghiệp
  • Chuyên viên Make up của Lancome
  • Tham gia Makeup Người Mẫu Việt Nam All Stars
  • Makeup Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế Việt Nam
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay