Hướng dẫn làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Sinh viên thường bảo lưu kết quả học tập khi gặp một số trục trặc, không thể tiếp tục đến trường trong khoảng thời gian ngắn. Khi muốn bảo lưu, bạn phải tìm hiểu về điều kiện, thủ tục, đặc biệt là mẫu đơn bảo lưu. Do đó, chủ đề hướng dẫn làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập được nhiều bạn quan tâm.  

Bảo lưu kết quả học tập là gì?

Bảo lưu kết quả học tập là việc sinh viên tạm thời dừng việc học trong thời gian ngắn vì một số lý do cá nhân hoặc thuộc trường hợp đặc biệt buộc phải bảo lưu. Sinh viên sẽ được công nhận kết quả học tập cũng như khối lượng kết thức theo số môn hay số tín chỉ đã học và nhận được quyền lợi miễn trừ học môn học, tín chỉ đã học sau khi tiếp tục tham gia các kỳ học.

Theo cách hiểu đơn giản khác, sinh viên bảo lưu kết quả học tập là tạm thời dừng việc học trong khoảng thời gian và điều kiện cho phép. Sau khi kết thúc thời hạn bảo lưu, sinh viên sẽ tiếp tục đi học như bình thường. Phương pháp này giúp cho sinh viên có thời gian để sắp xếp công việc cá nhân khiến bản thân không thể đến lớp hoặc có thời gian ổn định lại tinh thần trong trường hợp quá áp lực mà kết quả học tập không bị ảnh hưởng.

Bảo lưu kết quả học tập là việc sinh viên tạm dừng việc học
Bảo lưu kết quả học tập là việc sinh viên tạm dừng việc học

Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập trong bao lâu?

Mỗi trường Đại học hay Cao đẳng sẽ có những quy định riêng về trường hợp bảo lưu kết quả học tập của sinh viên. Thông thường, thời gian bảo lưu kết quả học tập sẽ kéo dài tối đa 1 năm.

Tuy nhiên, sinh viên nghỉ học trong trường hợp có lý do cá nhân được quy định như sau: Thời gian bảo lưu kết quả học tập không được quá 2 lần so với thời gian theo kế học tập chuẩn toàn khoá. Ví dụ như: Sinh viên phải hoàn thành khóa học trong thời hạn 5 năm, thời gian được cho phép bảo lưu là 2 năm.

Để chính xác hơn, sinh viên nên nhờ sự tư vấn của thầy cô cũng như tư vấn trực tiếp từ Phòng Công tác sinh viên hay Phòng Đào tạo của trường.

Thời hạn bảo lưu thường kéo dài 1 năm
Thời hạn bảo lưu thường kéo dài 1 năm

Điều kiện để sinh viên bảo lưu kết quả học tập

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ có 4 trường hợp sinh viên đang theo học tại trường cao đẳng, đại học được nộp đơn bảo lưu kết quả học tập. Dưới đây là 4 trường hợp để sinh viên cân nhắc trước khi xét duyệt đơn bảo lưu:

 • Sinh viên được điều động vào lực lượng vũ trang.
 • Sinh viên đại diện cho quốc gia tham dự các cuộc thi, giải đấu quốc tế khi được cơ quan có thẩm quyền điều động.
 • Sinh viên mất thời gian dài để điều trị bệnh, mang thai hay bị tai nạn. Trường hợp này phải có giấy chứng nhận của bệnh viên, cơ sở khám bệnh.
 • Sinh viên gặp một số lý do cá nhân. Tuy nhiên, sinh viên đã học tối thiểu 1 học kỳ tại trường và không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học hoặc kỷ luật mới đủ điều kiện bảo lưu.
Trường hợp sinh viên bị bệnh có giấy của bác sĩ được bảo lưu
Trường hợp sinh viên bị bệnh có giấy của bác sĩ được bảo lưu

Xem thêm: Sinh viên năm nhất có được bảo lưu kết quả học tập?

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập mới nhất

Sau khi xem xét điều kiện để bảo lưu, bạn phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập nộp tại phòng Đào tạo để xét duyệt trước. Sau đó bạn mới tiến hành các bước để hoàn thành thủ tục bảo lưu. Dưới đây là gợi ý 3 mẫu đơn để bảo lưu kết quả học tập mà sinh viên có thể tham khảo.

Mẫu đơn 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu Trường……………
 • Phòng Công tác Học sinh  – Sinh viên
 • Ban Chủ nhiệm Khoa……………..

Em tên:………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………

Nguyên quán:……………………………………

Hiện là sinh viên lớp………..Ngành……

Khóa:……………………………….MSSV:…….

Hệ đào tạo:………………………………………..

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kỳ…… từ  tháng…… năm…… đến tháng….. năm……

Lý do:……………………………………………………………………..

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. tháng…. năm 20…..

Xác nhận của Khoa Người làm đơn

      (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ĐƠN XIN BẢO LƯU 

Kính gửi:…………………………………………..

Học và tên của em là:………………………….

Sinh viên khoá:……………. Ngành:………..

Hiện tại em đã học đến học phần:………………………………. của ngành:…………….

Do…………………………………………………. (nếu lý do bảo lưu), em làm đơn này xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho em trong thời gian ….. tháng, bắt đầu từ phần ………………… (học phần chưa học). Hết hạn thời hạn bảo lưu, em sẽ quay lại và học tập bình thường.

Em xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. tháng…. năm 20…..

Xác nhận của GVCN Người làm đơn

      (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — —-

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu Trường Đại học……………
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Công tác Học sinh  – Sinh viên
 • Ban Chủ nhiệm Khoa……………..

Em tên là:………………………………………………………. Sinh ngày :………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Hiện là sinh viên lớp………………………………MSSV:……………………………………..

Ngành học:…………………………………..Khóa học:…………………………………………….

Hệ đào tạo:……………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu về quy định về bảo lưu kết quả học tập tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT), em làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng xem xét và cho phép em được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:………….. năm học:…….

Lý do xin bảo lưu kết quả học tập:……………………………………………………………….

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Khoa………….. cho phép em được bảo lưu kết quả học tập của mình. Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà Trường.

Xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. tháng…. năm 20…..

Xác nhận của Khoa Người làm đơn

      (ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Phòng Đào tạo Phụ huynh/ Người bảo trợ

      (ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý nội dung khi viết đơn bảo lưu kết quả học tập

Những mẫu đơn trên là mẫu đơn chuẩn để viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên các trường Đại học. Tuy nhiên, một số trường sẽ có quy định về mẫu đơn riêng của trường. Dù viết theo mẫu đơn nào, bạn cũng phải đáp ứng đầy đủ nội dung theo bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định như sau:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ.
 • Thời điểm viết đơn bao gồm ngày, tháng, năm.
 • Tên đơn (Đơn xin bảo lưu kết quả học tập/ Đơn xin bảo lưu) viết in hoa.
 • Kính gửi (Vị trí và phòng ban xét duyệt đơn xin bảo lưu kết quả học tập). Một số ví dụ như: Kính gửi Ban Giám hiệu nhà Trường, Kính gửi Phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo,…
 • Đầy đủ phần thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú.
 • Thông tin ngành học, khóa học, mã số sinh viên, hệ đào tạo, lớp học của sinh viên.
 • Lý do làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập (lưu ý chỉ những nguyên do chính đáng, thỏa mãn trong điều kiện bảo lưu kết quả học tập thfi sinh viên mới được xét duyệt)
 • Phần mục cam đoan: Cam đoan thực hiện đúng quy định bảo lưu kết quả học tập của nhà trường, trở lại học tập sau khi thời gian bảo lưu kết thúc.
 • Ký tên của người làm đơn, có thể thêm chữ ký của phụ huynh/ người bảo hộ.
Nội dung viết đơn cần được tuân thủ theo một số quy tắc riêng
Nội dung viết đơn cần được tuân thủ theo một số quy tắc riêng

Thủ tục bảo lưu kết quả học tập

Muốn hoàn thành thủ tục bảo lưu kết quả học tập, bạn nên nhờ sự tư vấn của thầy cô, tìm hiểu các bước nộp đơn cũng như thời gian xét duyệt đơn bảo lưu kết quả học tập.

Hoàn thành thủ tục bảo lưu kết quả học tập gồm 7 bước như sau:

 • Bước 1: Xin bảng điểm học tập các kỳ đã học tại Phòng Đào tạo của Trường hoặc Phòng Công tác sinh viên.
 • Bước 2: Làm đơn/ giấy đề nghị tạm nghỉ học: Nếu chưa biết cách làm đơn, bạn có thể nhờ sự tư vấn của giảng viên, giáo viên chủ nhiệm hoặc hỏi thông tin cụ thể tại Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.
 • Bước 3: Nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học để Trưởng Khoa xét duyệt, nộp tại Văn phòng Khoa.
 • Bước 4: Sau khi được Trưởng Khoa xét duyệt, sinh viên nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học cho Phòng Công tác Chính trị và Học sinh. 
 • Bước 5: Khi có quyết định chính thức từ Trường Đại học, sinh viên mới được nghỉ học. Sinh viên giữ 1 bản đề nghị tạm nghỉ học, nhà trường giữ 1 bản.
 • Bước 6: Đến khi thời gian bảo lưu kết thúc, sinh viên phải quay trở lại Trường để đi học, chấp hành đúng các nội quy cũng như quy định của Trường.
Thủ tục bảo lưu kết quả học tập bao gồm 7 giai đoạn
Thủ tục bảo lưu kết quả học tập bao gồm 7 giai đoạn

Bài viết là toàn bộ hướng dẫn về phương pháp cũng như đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học. Hy vọng bài viết đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích xoay quanh vấn đề bảo lưu kết quả học tập. Seoul Academy chúc các bạn sinh viên thành công trên con đường học tập!

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN