D01 gồm những môn gì? Học ngành gì, trường nào tuyển sinh?

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Nhiều người thắc mắc không biết D01 gồm những môn gì. Đây là những môn cơ bản, có thể thi được rất nhiều ngành và cũng nhiều trường tuyển sinh.

D01 gồm những môn gì, học ngành gì và các trường đại học nào tuyển sinh?
D01 gồm những môn gì, học ngành gì và các trường đại học nào tuyển sinh?

D01 gồm những môn gì, học ngành gì là thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ngoài ra, các bạn cũng cần tìm hiểu về các trường đại học tuyển sinh khối này. Những việc này sẽ giúp có cái nhìn tổng quan hơn về tương lai. Quyết định ngành nghề, sự nghiệp và có kế hoạch ôn thi phù hợp cho bản thân.

D01 gồm những môn gì?

Vài năm gần đây, khối D được mở rộng thành nhiều tổ hợp môn. Khối này nói chung sẽ gồm một hoặc cả hai môn Toán, Văn cùng một môn ngoại ngữ. Hai môn đầu tiên là môn trọng yếu, chú trọng nhất trong chương trình giáo dục. Môn ngoại ngữ và môn phụ sẽ thay đổi tùy theo khối thi.

Với câu hỏi khối D01 gồm những môn gì? Câu trả lời là Toán, Văn và Anh. Khối này được lựa chọn nhiều nhất bởi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất. Các ngành nghề tuyển sinh cũng đa dạng, từ nhóm ngành kinh tế cho đến dịch vụ,…

Câu trả lời là bao gồm Toán, Văn và Anh
Câu trả lời là bao gồm Toán, Văn và Anh

Ngoài khối D1, bộ Giáo dục và Đào tạo còn bổ sung thêm rất nhiều tổ hợp môn để giúp các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Cụ thể sẽ thay đổi 1 trong 2 môn trọng yếu là Toán và Văn. Môn ngoại ngữ sẽ tùy chọn, phù hợp với năng lực của từng người, cụ thể như sau:

 • D01: Toán Học – Văn Học – Tiếng Anh.
 • D02: Toán Học – Văn Học – Tiếng Nga.
 • D03: Toán Học – Văn Học – Tiếng Pháp.
 • D04: Toán Học – Văn Học – Tiếng Trung.
 • D05: Toán Học – Văn Học – Tiếng Đức.
 • D06: Toán Học – Văn Học – Tiếng Nhật.
 • D07: Toán Học – Hóa Học – Tiếng Anh.
 • D08: Toán Học – Sinh Học – Tiếng Anh.
 • D09: Toán Học – Lịch sử – Tiếng Anh.
 • D10: Toán Học – Địa Lý – Tiếng Anh.
 • D11: Ngữ Văn – Vật Lý – Tiếng Anh.
 • D12: Ngữ Văn – Hóa Học – Tiếng Anh.
 • D13: Ngữ Văn – Sinh Học – Tiếng Anh.
 • D14: Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Anh.
 • D15: Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Anh.
 • D16: Toán Học – Địa Lý – Tiếng Đức.
 • D17: Toán Học – Địa Lý – Tiếng Nga.
 • D18: Toán Học – Địa Lý – Tiếng Nhật.
 • D19: Toán Học – Địa Lý – Tiếng Pháp.
 • D20: Toán Học – Địa Lý – Tiếng Trung.
 • D21: Toán Học – Hóa Học – Tiếng Đức.
 • D22: Toán Học – Hóa Học – Tiếng Nga.
 • D23: Toán Học – Hóa Học – Tiếng Nhật.
 • D24: Toán Học – Hóa Học – Tiếng Pháp.
 • D25: Toán Học – Hóa Học – Tiếng Trung.
 • D26: Toán Học – Vật Lý – Tiếng Đức.
 • D27: Toán Học – Vật Lý – Tiếng Nga.
 • D28: Toán Học – Vật Lý – Tiếng Nhật.
 • D29: Toán Học – Vật Lý – Tiếng Pháp.
 • D30: Toán Học – Vật Lý – Tiếng Trung.
 • D31: Toán Học – Sinh Học – Tiếng Đức.
 • D32: Toán Học – Sinh Học – Tiếng Nga.
 • D33: Toán Học – Sinh Học – Tiếng Nhật.
 • D34: Toán Học – Sinh Học – Tiếng Pháp.
 • D35: Toán Học – Sinh Học – Tiếng Trung.
Toán là môn quan trọng, có mặt hầu hết trong tất cả các tổ hợp môn khối D
Toán là môn quan trọng, có mặt hầu hết trong tất cả các tổ hợp môn khối D
 • D41: Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Đức.
 • D42: Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nga.
 • D43: Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nhật.
 • D44: Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Pháp.
 • D45: Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Trung.
 • D52: Ngữ Văn – Vật Lý – Tiếng Nga.
 • D54: Ngữ Văn – Vật Lý – Tiếng Pháp.
 • D55: Ngữ Văn – Vật Lý – Tiếng Trung.
 • D61: Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Đức.
 • D62: Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nga.
 • D63: Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nhật.
 • D64: Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Pháp.
 • D65: Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Trung.
 • D66: Ngữ Văn – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Anh.
 • D68: Ngữ Văn – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Nga.
 • D69: Ngữ Văn – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Nhật.
 • D70: Ngữ Văn – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Pháp.
 • D72: Ngữ Văn – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Anh.
 • D73: Ngữ Văn – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Đức.
 • D74: Ngữ Văn – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Nga.
 • D75: Ngữ Văn – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Nhật.
 • D76: Ngữ Văn – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Pháp.
 • D77: Ngữ Văn – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Trung.
 • D78: Ngữ Văn – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Anh.
 • D79: Ngữ Văn – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Đức.
 • D80: Ngữ Văn – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Nga.
 • D81: Ngữ Văn – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Nhật.
 • D82: Ngữ Văn – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Pháp.
 • D83: Ngữ Văn – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Trung.
 • D84: Toán Học – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Anh.
 • D85: Toán Học – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Đức.
Giáo dục công dân cũng nằm trong một số tổ hợp môn thi khối D
Giáo dục công dân cũng nằm trong một số tổ hợp môn thi khối D
 • D86: Toán Học – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Nga.
 • D87: Toán Học – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Pháp.
 • D88: Toán Học – Giáo Dục Công Dân – Tiếng Nhật.
 • D90: Toán Học – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Anh.
 • D91: Toán Học – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Pháp.
 • D92: Toán Học – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Đức.
 • D93: Toán Học – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Nga.
 • D94: Toán Học – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Nhật.
 • D95: Toán Học – Khoa Học Tự Nhiên – Tiếng Trung.
 • D96: Toán Học – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Anh.
 • D97: Toán Học – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Pháp.
 • D98: Toán Học – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Đức.
 • D99: Toán Học – Khoa Học Xã Hội – Tiếng Nga.

Đây là toàn bộ giải đáp cho câu hỏi tổ hợp D01 gồm những môn gì. Các bạn nên lựa chọn theo khả năng bản thân và chọn ngành theo khối từ sớm. Như thế sẽ có kế hoạch phù hợp cho việc ôn thi, nắm chắc đậu kỳ thi đại học hơn.

Ngành học của khối D01 gồm những ngành nghề gì?

Bên cạnh D01 gồm những môn gì thì nhiều người cũng thắc mắc về các ngành đào tạo. Ngành học của khối D01 rất đa dạng, có vô số nhóm ngành lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong mỗi nhóm lại có nhiều ngành nghề nhỏ khác nhau. Nếu vẫn băn khoăn khối D01 gồm những ngành nào mọi người có thể tham khảo thông tin tất cả các ngành nghề khối D01 dưới đây.

Các ngành khối D01 Mã ngành Các ngành khối D01 Mã ngành
Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Chính trị học 7310201
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7229008
Quản lý đất đai 7850103 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303
An toàn, Vệ sinh lao động 7850202 Công nghệ sinh học 7420201
An toàn thông tin 7480202 Công nghệ thông tin 7480201
Báo chí 7320101 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205
Bảo hiểm – Tài chính 7340207 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203
Bảo hộ lao động 7850201 Công nghệ tài chính 7340205
Bảo tàng học 7320305 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
Bảo vệ thực vật 7620112 Công tác xã hội 7760101
Bảo hiểm 7340204 Công nghệ Ô tô điện 7520141
Bất động sản 7340116 Công nghệ đa phương tiện 7329001
Bệnh học thủy sản 7620302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 7519007
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 7859007 Công nghệ truyền thông 7320106
Chăn nuôi 7620105 Công nghệ may 7540204
Dân số và phát triển 7760104 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp 7510102
Địa chất học 7440201 Công nghệ vật liệu 7510402
Địa lý học 7310501 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106
Điện tử – viễn thông 7510302 Điều dưỡng 7720301
Dinh dưỡng 7720401 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 7720497
Đô thị học 7580112 Dược học 7720201
Đông phương học 7310608 Giáo dục Tiểu học 7140202
Đông Nam Á học 7310620 Giáo dục Đặc biệt 7140203
Du lịch 7810101 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140208
Du lịch địa chất 7810105 Giáo dục Mầm non 7140201
Hàn Quốc học 7310614 Giáo dục Công dân 7140204
Hán – Nôm 7220104 Giáo dục học 7140101
Hệ thống thông tin 7480104 Giáo dục Chính trị 7140205
Hệ thống giao thông thông minh 7520219 Hộ sinh 7720302
Kế toán 7340301 Khai thác vận tải 7840101
Khoa học máy tính 7480101 Khí tượng và Khí hậu học 7440222
Khoa học cây trồng 7620110 Kiến trúc 7580101
Khoa học môi trường 7440301 Kiến trúc cảnh quan 7580102
Khoa học Dữ liệu 7480109 Kinh tế xây dựng 7580301
Kiểm toán 7340302 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102
Kỹ thuật phần mềm 7480103 Kinh tế quốc tế 7310106
Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kinh tế đầu tư 7310104
Kỹ thuật Điện  7905228 Kinh tế phát triển 7310105
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 7520503 Kinh doanh nông nghiệp 7620114
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 Kinh doanh thương mại 7340121
Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402
Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật dầu khí 7520604
Kỹ thuật Điện công nghiệp 752020101 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo 7520218
Kỹ thuật mỏ 7520601 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116

Nhóm ngành Sư phạm

Khối D01 có thể học ngành gì? Một trong những ngành đầu tiên mà các cô nàng nghĩ tới sẽ là Sư phạm. Theo đuổi nghề này không quá khó, công việc tương đối nhẹ nhàng, môi trường làm việc thoải mái.

 • Giáo dục Mầm non.
 • Giáo dục Tiểu học.
 • Giáo dục Công dân.
 • Giáo viên môn Văn học, tiếng Anh, Toán học,…
Sư phạm là nhóm ngành được nhiều bạn lựa chọn nhất bởi công việc nhẹ nhàng, thoải mái và ổn định
Sư phạm là nhóm ngành được nhiều bạn lựa chọn nhất bởi công việc nhẹ nhàng, thoải mái và ổn định

Nhóm ngành kinh tế

Nhóm ngành kinh tế rất lớn, các bạn có vô vàn lựa chọn về hướng quản trị hay tài chính đều được. Bạn cũng có thể học nghề marketing, kế toán, thương mại quốc tế,… bởi 3 môn của khối D01 đều liên quan.

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp.
 • Quản trị nguồn nhân lực.
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
 • Quản trị nhà hàng – khách sạn.
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
 • Quản trị văn phòng.
 • Hệ thống thông tin quản lý.
 • PR – Marketing.
 • Kinh doanh quốc tế.
 • Tài chính – Ngân hàng.
 • Bảo hiểm.
 • Kế toán – kiểm toán.
 • Thư ký văn phòng.
 • Thống kê.

Nhóm ngành thiết kế

Môn ngoại ngữ trong khối thi sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sử dụng phần mềm thiết kế hay lấy ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế mà ngoài khối A, các trường đại học còn tuyển sinh khối D cho ngành này.

 • Thiết kế đồ họa.
 • Thiết kế thời trang.
 • Thiết kế nội thất.
 • Mỹ thuật ứng dụng.

Nhóm ngành nhân văn

D01 gồm những môn gì? Ba môn thi này có thể học rất nhiều nghề trong nhóm ngành nhân văn như khối C. Cụ thể gồm:

 • Việt Nam học.
 • Quốc tế học.
 • Đông phương học.
 • Đông Nam Á học.
 • Trung Quốc học.
 • Nhật Bản học.
 • Hàn Quốc học.
 • Triết học.
 • Lịch sử.
 • Địa lý.
 • Thông tin học.
 • Văn học.
 • Quản lý văn hoá.
 • Văn hóa học.
 • Kinh tế học.
 • Chính trị học.
 • Xã hội học.
 • Tâm lý học.
 • Báo chí – Truyền thông đa phương tiện.
 • Khoa học thư viện.
 • Lưu trữ học (NSP).
 • Kinh doanh xuất bản phẩm.
 • Quan hệ quốc tế.
Ngành văn hóa học giúp các bạn có hiểu sâu hơn về các dân tộc và đất nước trên thế giới
Ngành văn hóa học giúp các bạn có hiểu sâu hơn về các dân tộc và đất nước trên thế giới

Nhóm ngành ngôn ngữ        

Nhóm ngành ngôn ngữ đa dạng, các bạn có thể chọn thi khối D01 hoặc theo khối có môn ngoại ngữ tương đồng.

 • Ngôn ngữ Anh.
 • Ngôn ngữ Nga.
 • Ngôn ngữ Pháp.
 • Ngôn ngữ Trung Quốc.
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc.
 • Ngôn ngữ Nhật Bản.
 • Ngôn ngữ Đức.
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha.
 • Ngôn ngữ Bồ Đào Nha.
 • Ngôn ngữ Italia.

Nhóm ngành môi trường

 • Khí tượng học.
 • Thủy văn.

Nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ thông tin.

Đừng nghĩ ngành kỹ thuật chỉ có thể thi vào bằng khối A hay A1. Khối D với một môn ngoại ngữ sẽ hỗ trợ rất nhiều cho ngành kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin. Bởi với thời đại công nghệ hóa – hiện đại hóa, phần mềm đa số đều sử dụng ngoại ngữ.

 • Truyền thông và mạng máy tính.
 • Kỹ thuật phần mềm.
 • Công nghệ thông tin.
 • Tin học ứng dụng.
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính.
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường.
 • Công nghệ Hàn.
 • Công nghệ thiết bị trường học (NSP).
 • Quản lý công nghiệp.
 • Công nghệ kỹ thuật địa chất.
 • Kỹ thuật cơ khí.
 • Công nghệ thực phẩm.
 • Công nghệ may, sợi, dệt.
 • Quản lý xây dựng.
Không chỉ dành riêng cho khối A, các bạn có thể lựa chọn thi khối D01 chuyên ngành Quản lý xây dựng
Không chỉ dành riêng cho khối A, các bạn có thể lựa chọn thi khối D01 chuyên ngành Quản lý xây dựng

Nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Khối D01 gồm những môn gì? Ba môn học này vẫn có thể thi vào nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư Nghiệp. Tuy nhiên, ngành học sẽ không đa dạng như với khối chính là khối B, chủ yếu thiên về quản lý như khối A.

 • Phát triển nông thôn.
 • Khoa học cây trồng.
 • Khuyến nông.
 • Lâm nghiệp.
 • Quản lý tài nguyên rừng.
 • Quản lý tài nguyên và môi trường.
 • Quản lý đất đai 
 • Chăn nuôi.
 • Dịch vụ thú y.
 • Công tác xã hội.

Nhóm ngành Công an – Quân đội

Nhóm ngành Công an – Quân đội là một ngành khá hot và được nhiều chàng trai lựa chọn nhất.

 • Quản lý nhà nước về An ninh – Trật tự.
 • Điều tra trinh sát.
 • Điều tra hình sự.
 • Trinh sát An ninh.
 • Trinh sát cảnh sát.
 • Kỹ thuật hình sự.
 • Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.
 • Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 • Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh.

Nhóm ngành luật

Ngoại trừ khối C, các bạn thi khối D01 cũng có thể theo đuổi ngành luật. Khi lựa chọn khối này, thí sinh có thể chọn vào các ngành luật như sau:

 • Luật tổng hợp.
 • Luật kinh tế.
 • Luật thương mại.

Các trường đại học tuyển sinh khối D01 tốt trên toàn quốc

Chúng ta cùng tìm hiểu về các trường tuyển sinh khối này. Điểm danh một số trường đại học toàn quốc tuyển sinh khối D01.

Có rất nhiều trường đại học tuyển sinh khối D01 cho các ngành đào tạo
Có rất nhiều trường đại học tuyển sinh khối D01 cho các ngành đào tạo

Các bạn có thể tham khảo một số trường trên toàn quốc để dễ dàng lựa chọn cơ sở học tập cho mình. Đa số các trường đều đào tạo nhiều ngành nghề khác nhau. Tùy theo ngành nghề lựa chọn mà mỗi người sẽ có quyết định riêng biệt.

Khu vực miền Bắc

Với những bạn thuộc khu vực miền Bắc, có thể tham khảo một số trường lân cận như:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiền thân của trường là trường Đại học Tổng Hợp, đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học đến xã hội. Sau này tách ra thành nhiều trường trực thuộc. Trong đó, Đại học Công nghệ – Thông tin, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Luật, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn,… Tất cả đều có tuyển sinh khối D, giúp các bạn có nhiều lựa chọn hơn với khối thi hot hit này. Đây là những ngôi trường danh tiếng thuộc top 1 Việt Nam. Điểm khối D đa dạng, thấp nhất khoảng 15, tùy theo khoa lựa chọn.

Đại học Ngoại thương

Đại học Ngoại thương luôn là một trong những trường mơ ước của học sinh toàn quốc. Trường nổi trội với các nhóm ngành kinh tế, kinh tế quốc tế; quản trị kinh doanh, luật thương mại và cả ngôn ngữ. Đơn vị ưu tiên tuyển sinh khối D cho tất cả các chuyên ngành.

Điểm đầu vào lại ở ngưỡng khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên nếu trúng tuyển, các bạn sẽ được học tập trong môi trường năng động, sáng tạo, hiện đại bậc nhất.

Trường Đại học Ngoại thương được xem là “Harvard Việt Nam”
Trường Đại học Ngoại thương được xem là “Harvard Việt Nam”

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số trường khác như:

 • Học viện An Ninh Nhân Dân.
 • Học viện Ngân Hàng.
 • Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc).
 • Học viện Báo Chí – Tuyên Truyền.
 • Đại học Công Nghiệp Hà Nội.
 • Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Đại học Thương mại.
 • Đại học Luật Hà Nội.
Tên trường Điểm chuẩn Ngành đào tạo
Học viện An Ninh Nhân Dân Nghiệp vụ An ninh Từ 21 điểm – 25 điểm
Học viện Ngân Hàng
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao)
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính
 • Ngân hàng
 • Luật
 • Ngôn ngữ Anh
Từ 25 điểm – 26,5 điểm
Học viện Báo Chí – Tuyên Truyền
 • Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế
 • Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)
 • Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
 • Báo chí
 • Truyền thông
Từ 33 điểm – 35 điểm/ thang 40 điểm
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
 • Thiết kế thời trang
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Trung Quốc học
Từ 22 điểm – 25 điểm
Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Nhóm ngành kinh tế
 • Marketing
 • Bất động sản
 • Thương mại điện tử
Từ 26 điểm – 28 điểm
Đại học Luật Hà Nội
 • Luật
 • Luật kinh tế
 • Luật Thương mại
Từ 23 điểm – 25 điểm
Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Báo chí
 • Quản trị kinh doanh
 • Thương mại điện tử
 • Marketing
 • Kế toán
Từ 24 điểm – 26 điểm
Đại học Thương mại
 • Quản trị kinh doanh
 • Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh
 • Marketing thương mại
 • Quản trị thương hiệu
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kế toán công
 • Kiểm toán
Từ 25 điểm – 27 điểm
Đại học Thủy Lợi
 • Kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Từ 23 điểm – 25 điểm
Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh
 • Giáo dục Đặc biệt
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
 • Nhóm ngành sư phạm
Từ 23 điểm – 28 điểm

Khu vực miền Trung

Với những bạn ở miền Trung, có rất nhiều trường để các bạn chọn lựa với đa dạng ngành học. Dưới đây là một số trường đại học mà bạn có thể tham khảo:

Đại học Ngoại ngữ

Đại học Ngoại Ngữ là ngôi trường nổi tiếng tại Đà Nẵng với nhóm ngành đào tạo chính là ngôn ngữ. Bên cạnh đó, trường còn có ngành Sư phạm, đem đến nhiều cơ hội lựa chọn.

Đây là môi trường lý tưởng cho những ai thật sự có đam mê với nhóm ngành này. Với môi trường cực tốt, bạn sẽ có thể trau dồi năng lực, phát triển khả năng một cách tốt nhất.

Đại học Kinh tế

Đến với trường này, các bạn sẽ không cần băn khoăn khối D01 gồm những môn gì và chọn được ngành gì. Với 27 nhóm ngành học liên quan đến kinh tế, từ thống kê cho đến các lĩnh vực quản trị,… Đại học Kinh tế sẽ chắp cánh ước mơ cho các bạn ở khu vực miền Trung. Hoàn thiện những kỹ năng bản thân, nắm chắc cơ hội có một công việc tốt trong tương lai.

Đại học Bách Khoa

Đại học Bách Khoa không chỉ tuyển sinh ngành học khối A như mọi người nghĩ. Có rất nhiều ngành học kỹ thuật xét tuyển tổ hợp môn khối D. Ví dụ như Điện – Điện tử, Môi Trường, Viễn thông, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Xây dựng,…

Khối ngành kỹ thuật của Đại học Bách Khoa vẫn có tuyển sinh khối D
Khối ngành kỹ thuật của Đại học Bách Khoa vẫn có tuyển sinh khối D

Những ngành học đang thu hút nhu cầu nhân lực lớn, lộ trình phát triển rõ ràng. Mọi người sẽ có được công việc phù hợp, đúng sở thích, thu nhập ổn định ngay sau khi ra trường.

Mọi người có thể tham khảo một số trường khác như:

 • Đại học Tây Nguyên.
 • Đại học Luật ở Huế.
 • Đại học Ngoại ngữ ở Huế.
 • Đại học Sư phạm ở Đà Nẵng.
Tên trường Điểm chuẩn Ngành đào tạo
Đại học Kinh tế
 • Kinh tế
 • Thống kê kinh tế
 • Quản lý nhà nước
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh thương mại Thương mại điện tử
Từ 23 điểm – 25 điểm
Đại học Ngoại ngữ ở Đà Nẵng Nhóm ngành ngôn ngữ: tiếng Anh, Trung Quốc, Nga,…  Từ 15 điểm – 23 điểm
Đại học Sư phạm ở Đà Nẵng
 • Giáo dục Tiểu học
 • SP Tin học và Công nghệ Tiểu học
 • Tâm lý học
Từ 15 điểm – 23 điểm
Đại học Ngoại ngữ ở Huế Nhóm ngành ngôn ngữ, sư phạm như: tiếng Anh, Trung quốc… Từ 19 điểm –  23 điểm
Đại học Luật ở Huế Luật Kinh tế 19 điểm
Đại học Tây Nguyên Nhóm ngành kinh tế, kế toán Từ 15 điểm – 23 điểm

Khu vực miền Nam

Khu vực miền Nam cũng được đánh giá là một trong những khu vực có nhiều trường Đại học có tiếng với rất nhiều ngành học khác nhau. Vì vậy, với những bạn khối học D01 có thể tha hồ lựa chọn ngôi trường đào tạo chất lượng cao. 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh là ngôi trường có lịch sử hình thành lâu đời nhất và có tên tuổi lớn trong nền giáo dục nước ta. Gồm 7 đơn vị đào tạo:

 • Đại học Bách Khoa.
 • Đại học Quốc tế.
 • Đại học Khoa học – Tự nhiên.
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • Đại học Kinh tế – Luật.
 • Đại học Công nghệ thông tin.
 • Viện Môi trường và Tài nguyên.
 • Nhiều các cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học, đơn vị công tác quản lý khác.
Hình ảnh cổng của khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Hình ảnh cổng của khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Với sự quy hoạch và kết hợp đồng bộ, thống nhất, các trường làm nên sức mạnh tổng thể. Nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trong sự nghiệp giáo dục mầm non của Tổ quốc. Tên tuổi và chất lượng giáo dục của trường luôn được đánh giá cao. Các bạn sinh viên sẽ không phải lo sợ việc thất nghiệp sau khi tốt nghiệp nhờ danh tiếng tốt của trường.

Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là trường đại học trọng điểm đào tạo nhóm ngành Kinh tế và Ngoại ngữ tại khu vực miền Nam. Trường luôn không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng đào tạo. Cập nhật nhiều ứng dụng công nghệ chuyển giao tri thức từ nước ngoài. Tạo ra điều kiện học tập tốt, giúp sinh viên trở nên năng động, sáng tạo nhất có thể.

Hầu hết các ngành của trường đều tuyển sinh khối D. Mức điểm đầu vào tại nơi đây khá cao, từ 23 điểm trở lên. Nên nếu muốn thi vào nơi đây, các bạn cần tập trung ôn tập một cách nghiêm túc nhất.

Một số trường đại học tuyển sinh khối D01 khác tại khu vực miền Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

 • Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại Học Sài Gòn.
 • Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên trường Ngành đào tạo Điểm chuẩn
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công nghệ thông tin
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quan hệ quốc tế
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Luật kinh tế
 • Đông phương học
 • Luật
Từ 15 điểm – 26 điểm
Đại Học Sài Gòn
 • Quản lý giáo dục
 • Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)
 • Tâm lý học
 • Quốc tế học
 • Thông tin – Thư viện
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Sư phạm Tiếng Anh
Từ 18 điểm – 26,18 điểm
Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị – Luật
 • Luật
 • Luật thương mại quốc tế
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị kinh doanh
Từ 22 điểm – 26 điểm
Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế quốc 
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Luật kinh tế Ngôn ngữ Anh
 • Chương trình Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng
Từ 23 điểm – 25,5 điểm
Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 • Truyền thông đa phương tiện Đông phương học
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Marketing
 • Kinh doanh thương mại
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh tế quốc tế
 • Thương mại điện tử
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Tâm lý học
 • Quan hệ công chúng
 • Quan hệ quốc tế
Từ 17 điểm – 20 điểm
Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao
 • Ngôn ngữ Nhật 
Từ 16 điểm – 25 điểm
Đại học Quốc tế
 • Ngôn Ngữ Anh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Tài chính Ngân hàng
 • Kế toán
 • Công nghệ Sinh học
Từ 18 điểm – 25 điểm
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Quản lý giáo dục
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Quan hệ quốc tế
 • Tâm lý học
 • Truyền thông đa phương tiện
Từ 21 điểm 27,15 điểm
Đại học Kinh tế – Luật
 • Kinh tế (Kinh tế học)
 • kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao
 • Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công)
 • Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao
 • Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại)
 • Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao
Từ 24 điểm – 27 điểm
Đại học Khoa học – Tự nhiên
 • Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin
Từ 21 điểm – 24,75 điểm

Học khối D01 làm nghề gì?

Khối D01 làm nghề gì là câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc. Đây là khối thi rất phổ biến và linh hoạt, cho phép bạn có nhiều lựa chọn ngành học và nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là một số ngành học và nghề nghiệp mà thí sinh học khối D01 có thể theo đuổi là:

Ngành kinh tế

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh tế chính trị, kinh tế phát triển
 • Kinh tế học
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán, kiểm toán,… 

Sau khi tốt nghiệp, thí sinh có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng, công ty kiểm toán, công ty tư vấn,… d01 gồm những ngành nào không còn là nỗi lo lắng của nhiều bạn vì khối ngành d01 rất đa dạng ngành nghề.

Ngành luật

Thí sinh học khối D01 có thể theo học các ngành luật như 

 • Luật kinh tế
 • Luật quốc tế
 • Luật dân sự, luật hình sự
 • Luật lao động,…

Sau khi tốt nghiệp, thí sinh có thể làm việc trong các cơ quan tư pháp, luật sư, công an, kiểm sát, bảo hiểm,…

Ngành ngoại ngữ 

Thí sinh học khối D01 có thể theo học các ngành ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật,… Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến giao tiếp quốc tế như: 

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Biên phiên thuật
 • Xuất nhập khẩu,…

Ngành nhân văn

Học các ngành học khối d01, bạn có thể theo học các ngành học về xã hội nhân văn như:

 • Văn học Việt Nam
 • Văn học nước ngoài
 • Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới
 • Triết học
 • Tâm lý học,…

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến văn hoá và xã hội như giáo dục hay báo chí truyền thông, hoặc có thể học lên làm thạc sĩ hay tiến sĩ về các ngành học đó.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên của Seoul Academy sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn đọc về vấn đề khối D01 gồm những môn gì. Ngoài vấn đề ôn thi, luyện tập, các bạn cũng cần phải lựa chọn ngành nghề mình yêu thích. Sau đó tìm kiếm một ngôi trường có ngành và phù hợp với năng lực học tập của mình. Để có tương lai học tập và sự nghiệp tốt hơn, hãy lên kế hoạch, định hướng cho bản thân càng sớm càng tốt.

Có thể bạn quan tâm:

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN