Sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ không?

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ là câu hỏi xuất hiện nhiều trên các diễn đàn học sinh, sinh viên. Trên thực tế, mỗi trường hợp của sinh viên sẽ có một câu trả lời khác nhau. Vậy trường hợp nào được hoãn nghĩa vụ? Đối tượng nào được hoãn nhập ngũ? Hãy cùng Seoul Academy tìm hiểu rõ ở bài viết dưới đây!

Sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ không?

Tuỳ thuộc vào trường hợp khác nhau mà sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ quân sự hay không. Theo quy định tại khoản 1 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP, trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi: 

“Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”. 

Nhiều bạn trẻ thắc mắc sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ không
Nhiều bạn trẻ thắc mắc sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ không

Điều này có nghĩa là sinh viên đang đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy được hoãn nghĩa vụ khi bạn nợ môn trong niên khoá học. Ví dụ, niên khoá của bạn là 2022-2026, sinh viên đang nợ môn trong thời gian này có thể hoãn nghĩa vụ quân sự khi có giấy gọi nhập ngũ.

Ngược lại, trường hợp sinh viên không được hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nợ môn là: sinh viên nợ môn sau niên khoá học. Ví dụ bạn đang theo học chương trình đại học niên khóa 2022-2026. Nếu năm 2027 bạn vẫn đang nợ môn và có giấy gọi đi nhập ngũ thì bạn không được hoãn.

Những trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự

Như vậy, thắc mắc sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ không đã được giải đáp rõ ràng ở trên. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo các trường hợp được hoãn nhập ngũ để biết được mình có nằm trong diễn hoãn hay không.

Theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP, trường hợp hoãn gọi nhập ngũ bao gồm:

“1. Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

 1. Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.
 2. Là lao động duy nhất trong gia đình vừa bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
 3. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.
 4. Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
 5. Người thuộc diện di dân, dãn dân trong ba năm đầu đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
 6. Cán bộ, viên chức, công chức quy định tại Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên.
 7. Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận.
 8. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:
 9. a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
 10. b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;
 11. c) Trường cao đẳng, đại học;
 12. d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
 13. Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.
 14. Công dân đang học tập tại các trường quy định tại điểm b, điểm c khoản 9 và khoản 10 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.”
Đang theo học đại học, cao đẳng hệ chính quy sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự
Đang theo học đại học, cao đẳng hệ chính quy sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự

Tìm hiểu thêm: Nên đi nghĩa vụ quân sự trước hay học đại học trước

Đối tượng được hoãn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP, quy định về đối tượng được hoãn nghĩa vụ như sau:

“1. Đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ:

 1. a) Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
 2. b) Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy tập trung gồm:
 • Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
 • Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
 • Các đại học, trường cao đẳng, trường đại học;
 • Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương;
 • Các trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.
 1. c) Học viên đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở hoặc cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.
 2. d) Công dân đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo mười hai tháng trở lên.
 3. Công dân nêu tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
 • Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.
 • Một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.
 1. Những công dân sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
 2. a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại khoản 2 Điều này;
 3. b) Đang học nhưng bị buộc thôi học;
 4. c) Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
 5. d) Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học;

đ) Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường;

 1. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.”
Một số đối tượng đặc biệt sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định
Một số đối tượng đặc biệt sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định

Như vậy, sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ hay không còn tùy thuộc vào thời điểm gọi nhập ngũ. Câu trả lời đã được làm rõ thông qua bài viết của Seoul Academy. Nếu thấy bài viết bổ ích, hãy tiếp tục theo dõi website để cập nhập những thông tin mới nhất nhé!

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN