Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc chuẩn, mới nhất 2024

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc là nội dung luôn được người theo học nghề tóc cũng như cơ sở đào tạo quan tâm. Đây cũng là cách để học viên và trung tâm đào tạo đảm bảo quyền lợi của đôi bên trước khi xác lập mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Vậy mẫu hợp đồng chính xác cũng như nội dung đầy đủ, chuẩn của mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc là gì? Cùng Seoul Academy theo dõi bài viết dưới đây.

Hợp đồng đào tạo nghề tóc là gì?

Hợp đồng đào tạo nghề tóc là biên bản thể hiện sự thỏa thuận những quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên bao gồm người muốn học nghề tóc và người đứng đầu trung tâm hoặc công ty dạy nghề tóc. Đây là mẫu hợp đồng thông dụng và phổ biến dành cho những người muốn học nghề tóc hiện nay.

Nhìn chung, mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc dùng để chúng minh những điều rõ ràng và minh bạch về những gì mà cả hai bên muốn. Hợp đồng được lập trên căn cứ pháp lý đưa ra những quy định bao gồm các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ thể rõ ràng khi tham gia hợp đồng. Khi cả hai bên đã chấp nhận và ký kết thì hợp đồng mới có hiệu lực.

Ngoài ra, trong những trường hợp xảy ra phát sinh, tranh chấp hay mâu thuẫn thì bản hợp đồng là văn bản dùng để giải quyết những vấn đề đó.

Hợp đồng đào tạo nghề tóc là văn bản thoả thuận nghĩa vụ và quyền lợi của người học và cơ sở đào tạo nghề tóc
Hợp đồng đào tạo nghề tóc là văn bản thoả thuận nghĩa vụ và quyền lợi của người học và cơ sở đào tạo nghề tóc

Tại sao nên tạo hợp đồng đào tạo nghề tóc?

Ngày nay, có rất nhiều trung tâm dạy nghề tóc xuất hiện để đáp ứng nhu cầu học của học viên. Vì vậy, các bạn có rất nhiều lựa chọn về nơi học dựa trên nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, nội dung học,… Và ít ai để ý đến cần phải có hợp đồng đào tạo nghề tóc trước khi đăng ký.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc có vai trò quan trọng khi học viên hay cơ sở đào tạo gặp những tình huống phát sinh, tranh chấp và mâu thuẫn. Khi đó, văn bản sẽ đảm bảo được quyền lợi của hai bên cũng như hạn chế những hành vi không tốt, hành vi trái với Quy chế của trung tâm đào tạo hoặc quy định của Nhà nước. Dựa trên hợp đồng, các bên sẽ có những mức xử lý để giải quyết rõ ràng, minh bạch.

Hợp đồng đào tạo nghề tóc đóng vai trò quan trọng khi hai bên xác lập mối quan hệ hợp tác
Hợp đồng đào tạo nghề tóc đóng vai trò quan trọng khi hai bên xác lập mối quan hệ hợp tác

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc chuẩn, mới nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Số:………../HĐĐTN

Căn cứ…….

Căn cứ…….

Căn cứ cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty……

Căn cứ Quy chế Trung tâm dạy nghề…..

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm….., tại….., chúng tôi gồm:

BÊN DẠY NGHỀ: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY:……………

Đại diện:……………

Chức vụ:…………

Địa chỉ:…………..

Điện thoại:………..Fax:………….

Mã số thuế:…………..

Tài khoản số:………….

Email:…………….

BÊN HỌC NGHỀ:

Họ và tên:……………….

Sinh ngày:………..tháng……….năm……….

Trình độ văn hoá:………………

Hộ khẩu thường trú:…………….

Chỗ ở hiện tại:……………….

Giấy tạm trú số………do Công an……. cấp ngày……….tháng…….năm……

Điện thoại:……………

Mang CMND:…………. hoặc hộ khẩu số:……………

Cấp ngày……..tháng………năm……..Tại: Công an……….

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…….cho anh (chị)…….theo đúng hợp đồng số……từ ngày…….tháng……năm…..đến ngày……tháng…..năm……

Địa điểm học: Trung tâm dạy nghề:………….. – Công ty:………….

Cơ sở 1:…………..

Cơ sở 2:………….

Điều 2: Chế độ học nghề

 1. Thời gian học nghề:……….tháng (=……..tuần:=………giờ)
 2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ:………đến……….

Chiều từ:……..đến:………

Tối từ:………đến:………

Phần chuyên ngành học 01 buổi/ ngày

    3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

    4. Học viên được cấp phát:

 • Thẻ học viên
 • Tài liệu học tập phần Đại cương và chuyên ngành

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    5. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 3: Chi phí đào tạo nghề

Tổng chi phí đào tạo nghề là…………..đồng

(bằng chữ:…………..đồng)

………..

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

………….

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn…………năm.

………..

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của học viên

 1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, Quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

     2. Quyền hạn:

Người học có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu vfa được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng).

     3. Quyền lợi:

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp nâng cao.

…………

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

 1. Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

     2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

 • Đi nghĩa vụ
 • Lý do sức khoẻ
 • Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

……..

Điều 8: Điều khoản chung

 1. Những thỏa thuận khác:……….
 2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày:….tháng……năm…..đến ngày…..tháng…..năm…..

………

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau

 • 01 bản người học nghề giữ
 • 01 bản công ty……….giữ

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty:…………

Cơ sở 1:………

Cơ sở 2:………

Nội dung phải có của mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc có rất nhiều nội dung mà hai bên khi tạo dựng hợp đồng cần phải lưu ý. Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, những nội dung cần phải có của mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc bao gồm:

 • Nghề đào tạo: ghi rõ đào tạo nghề tóc trong hợp đồng.
 • Nội dung đào tạo học viên nghề tóc gồm những gì? 
 • Thời gian đào tạo là bao nhiêu tháng, có thể quy đổi bao nhiêu tuần hoặc giờ đào tạo.
 • Chi phí học nghề tóc: khoản chi phí này đã được hai bên thoả thuận từ trước.
 • Nội dung hoàn trả chi phí đào tạo với những trường hợp như thế nào?
 • Trách nhiệm của bên đào tạo và bên học nghề tóc.

Nội dung của mẫu nghề đào tạo có thể được thay đổi trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, nội dung vẫn phải phù hợp với thực tế, không được trái pháp luật, trái đạo đức và thỏa mãn quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hai bên.

Bạn cần lưu ý nội dung quan trọng khi soạn thảo mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc
Bạn cần lưu ý nội dung quan trọng khi soạn thảo mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc

Thông tin cập nhật mới nhất về nghề tóc

Số điện thoại

Lưu ý khi soạn thảo nội dung hợp đồng đào tạo nghề tóc 

Để tăng độ chính xác cũng như kiểm tra lại những lỗi sai của mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc, học viên và Trung tâm đào tạo nghề nên lưu ý những nội dung sau:

 • Hai bên cần trao đổi và thống nhất các điều khoản trong hợp đồng trước khi soạn và đi đến ký kết.
 • Kiểm tra loại hợp đồng bởi vì bạn có thể nhầm lẫn với các mẫu hợp đồng tương tự như mẫu đơn đăng ký học nghề,…
 • Hai bên kiểm tra kỹ các điều khoản, quyền hạn để không bị mất quyền lợi sau khi ký và xác nhận mối quan hệ hợp tác.
 • Xác định tính hợp pháp của các điều khoản đã thoả thuận của hai bên.
 • Hợp đồng cần thống nhất ngôn ngữ, cách gọi đối tượng cũng như cách giải thích điều khoản. Đây là nội dung dễ bị nhầm lẫn nhất khi soạn thảo nội dung.
 • Xác định và kiểm tra kỹ các bên liên quan khi làm hợp đồng đào tạo nghề tóc.
 • Kiểm tra thời gian làm hợp đồng, thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Địa chỉ đào tạo nghề tóc có hợp đồng đào tạo chuẩn, uy tín

Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo nghề tóc ra đời để giải quyết sự tăng cao của nhu cầu học nghề tóc. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng có chất lượng dạy học chất lượng đi kèm với các quyền lợi, quyền hạn của học viên tốt và uy tín. Nếu như bạn đang tìm kiếm địa chỉ đào tạo nghề tóc có hợp đồng đào tạo chuẩn, uy tín nhất hiện nay, bạn có thể tham khảo khóa làm tóc chuyên nghiệp tại Seoul Academy.

Seoul Academy là đơn vị đào tạo nghề tóc chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu
Seoul Academy là đơn vị đào tạo nghề tóc chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu

Seoul Academy luôn tự hào là Hệ thống đào tạo thẩm mỹ quốc tế lớn nhất Việt Nam. Sau hơn 6 năm trong lĩnh vực giảng dạy, trường đã đào tạo hơn 10.000 học viên xuất sắc, trong đó có các học viên khoá học làm tóc chuyên nghiệp.

Tại đây, chương trình đào tạo có lộ trình học rõ ràng với nội dung đa dạng đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên am hiểu và cứng tay nghề sau khi hoàn thành khóa học:

 • Học làm tóc nam chuyên nghiệp
 • Học làm tóc nữ chuyên nghiệp
 • Kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm
 • Gội đầu và massage chuyên nghiệp

Khi đăng ký khoá học làm tóc chuyên nghiệp tại Seoul Academy, học viên nhận được những quyền lợi và quyền hạn gì trong hợp đồng đào tạo nghề tóc?

 • Đội ngũ giảng viên đồng hành cùng học viên
 • Chất lượng giảng dạy vô cùng tốt
 • Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn học tập
 • Được cấp chứng chỉ nghề sau khi hoàn thành khóa học nghề tóc

Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết khóa học làm tóc.

Liên hệ với chúng tôi
Học viên nhận được nhiều quyền lợi khi đăng ký học khóa làm tóc chuyên nghiệp tại Seoul Academy
Học viên nhận được nhiều quyền lợi khi đăng ký học khóa làm tóc chuyên nghiệp tại Seoul Academy

Để đăng ký học tại Seoul Academy, bạn có thể liên hệ theo những thông tin sau:

 • Địa chỉ: 436A/103 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 0084 (miễn phí)
 • Website: https://seoulacademy.edu.vn/
 • Fanpage Facebook: Seoul Academy Hệ Thống Đào Tạo Thẩm Mỹ Chuyên Nghiệp

Lời kết

Đối với nhiều người học nghề tóc và cơ sở đào tạo, mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc đóng vai trò quan trọng. Hy vọng qua bài viết trên của Seoul Academy, các bạn có thể tham khảo và tạo ra mẫu hợp đồng chuẩn, đúng pháp luật để đảm bảo quyền lợi của các bên. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu tham gia khóa học làm tóc chuyên nghiệp tại địa chỉ uy tín và chất lượng, hãy liên hệ ngay với Seoul Academy qua hotline 1800 0084 (miễn phí) để tư vấn.

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN