Học sinh trung bình có được kết nạp Đoàn không?

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Hiện nay, một số bạn học sinh đang cảm thấy lo lắng không biết học sinh trung bình có được kết nạp đoàn không. Để giải đáp thắc mắc này, bài viết sẽ giúp các bạn tìm hiểu quy định của Điều lệ Đoàn về điều kiện kết nạp Đoàn. Ngoài ra, chúng ta cùng tìm hiểu học sinh trung bình có thể làm bí thư đoàn trường không?

Giới thiệu chung về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các bạn học sinh thường sẽ được tổ chức kết nạp Đoàn vào năm lớp 9 cuối cấp 2 hoặc trong quá trình học tại trường cấp 3. Được kết nạp Đoàn là cơ hội để các bạn học sinh phát triển bản thân, thể hiện sức trẻ, sự nhiệt huyết và cống hiến cho đất nước. Vì vậy rất nhiều bạn quan tâm liệu học sinh trung bình có được kết nạp Đoàn không?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931

Trước hết cần hiểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đoàn thanh niên lớn nhất và đại diện cho thanh niên Việt Nam, được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị, xã hội và chuyên môn, có chức năng đào tạo, giáo dục, tuyên truyền và nắm giữ vai trò lãnh đạo trong công tác thanh niên.

Mục tiêu chính của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đào tạo, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện, học tập, làm việc và góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cũng đặt nhiệm vụ xây dựng Đoàn thành mạnh, đoàn viên xuất sắc, gắn kết với nhân dân và có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng tham gia vào công tác xã hội và quốc phòng.

Học sinh trung bình có được kết nạp đoàn không?

Theo căn cứ các điều kiện để được kết nạp Đoàn, học lực không được quy định cụ thể là một điều kiện bắt buộc trong Điều lệ Đoàn để xem xét việc kết nạp Đoàn viên.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi, có lý lịch trong sạch rõ ràng, trình độ học vấn từ tiểu học trở lên thì hoàn toàn đủ cơ sở để xem xét kết nạp Đoàn. Việc học lực của bạn đang ở mức trung bình không làm ảnh hưởng đến điều đó.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, một trong những điều kiện cơ bản đầu tiên được yêu cầu đối với Đoàn viên là phải tích cực, gương mẫu trong học tập. Do đó, dù không phải yêu cầu bắt buộc nhưng bạn vẫn cần cố gắng cải thiện kết của học tập của mình, trau dồi kiến thức để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Không có quy định nào không cho phép học sinh học lực trung bình không được kết nạp Đoàn
Không có quy định nào không cho phép học sinh học lực trung bình không được kết nạp Đoàn

Tìm hiểu thêm: Bao nhiêu điểm thì được học sinh khá?

Điều kiện cần có để được kết nạp Đoàn

Đối với những bạn thắc mắc học sinh trung bình có được kết nạp Đoàn không, cần biết rằng ngoài yêu cầu về học lực, việc trở thành Đoàn viên cần đáp ứng nhiều điều kiện khác được quy định tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều kiện kết nạp Đoàn được quy định trong Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Điều kiện kết nạp Đoàn được quy định trong Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Điều kiện chung

Trước hết, Đoàn viên cần đạt những yêu cầu cơ bản về tư tưởng, phẩm chất. Theo khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

 • Là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc;
 • Có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực;
 • Tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
Đoàn viên trước hết cần đạt những yêu cầu cơ bản về tư tưởng, phẩm chất theo quy định tại Điều lệ Đoàn
Đoàn viên trước hết cần đạt những yêu cầu cơ bản về tư tưởng, phẩm chất theo quy định tại Điều lệ Đoàn

Điều kiện về độ tuổi

Tại khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định các điều kiện cụ thể để được kết nạp Đoàn. Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.

Như vậy, độ tuổi của Đoàn viên tối thiểu là đủ 16 tuổi và cao nhất là 30 tuổi. Khi Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn sẽ làm lễ trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên đó.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể xem xét cho Đoàn viên đã hơn 30 tuổi tiếp tục là Đoàn viên. Thứ nhất, nếu Đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn sẽ xem xét, cân nhắc các yếu tố và quá trình sinh hoạt Đoàn của Đoàn viên để quyết định. Tuy nhiên, thời gian tiếp tục sinh hoạt Đoàn cũng không được quá 35 tuổi.

Độ tuổi của Đoàn viên là từ 16 đến 30 tuổi
Độ tuổi của Đoàn viên là từ 16 đến 30 tuổi

Thứ hai, trong trường hợp được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn dù đã quá 30 tuổi. Điều này nhằm tạo điều kiện cho Đoàn viên có vai trò lãnh đạo tiếp tục công tác, dẫn dắt hoạt động của Đoàn.

Điều kiện về trình độ học vấn

Đây chắc chắn là điều mà những bạn không rõ học sinh trung bình có được kết nạp Đoàn không cực kỳ quan tâm. Cũng được quy định tại khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, điều kiện về trình độ học vấn đối với Đoàn viên bao gồm:

 • Về lý lịch: Thanh niên Việt Nam có lý lịch rõ ràng, người khai đầy đủ, trung thực tất cả các nội dung liên quan đến lịch sử chính trị và các vấn đề lịch sử hiện nay của bản thân theo mẫu sơ yếu lý lịch do Trung ương Đoàn ban hành.
 • Về trình độ học vấn: quy định chung yêu cầu trình độ tối thiểu của người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu là tiểu học. Tuy nhiên, đối với thanh niên đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt, không bắt buộc đã tốt nghiệp tiểu học.
Người muốn kết nạp Đoàn phải có lý lịch rõ ràng, trong sạch và có trình độ học vấn tối thiểu là tiểu học
Người muốn kết nạp Đoàn phải có lý lịch rõ ràng, trong sạch và có trình độ học vấn tối thiểu là tiểu học

Điều kiện trong trường hợp đặc biệt

Các quy định nêu trên là quy định chung đối với mọi thanh niên Việt Nam muốn được kết nạp vào Đoàn. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, dù không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên nhưng khi xét đến những điều kiện khác, Đoàn có thể cân nhắc để quyết định cho kết nạp Đoàn.

Cụ thể, tại điểm 1.1 khoản 1 Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018 quy định:

 • Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có tín nhiệm với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
 • Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có tín nhiệm với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.
Việc kết nạp Đoàn có thể cân nhắc một số điều kiện khác để quyết định
Việc kết nạp Đoàn có thể cân nhắc một số điều kiện khác để quyết định

Học sinh trung bình có thể làm Bí thư Đoàn trường không?

Bí thư Đoàn trường là chức danh cán bộ lãnh đạo trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại cấp trường học. Bí thư Đoàn trường đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong tổ chức, lãnh đạo và quản lý các hoạt động của Đoàn tại trường. Để phấn đấu đạt được chức danh này, Đoàn viên trong thời gian hoạt động phải tỏ ra vượt trội hơn các đoàn viên khác một số điểm:

 • Có trình độ hiểu biết.
 • Có phẩm chất đạo đức.
 • Có kỹ năng hoạt động Đoàn.
 • Có vài tố chất của người lãnh đạo (tổ chức, quản lý, điều hành).

Theo quy định tại Điều 12 Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 thì tiêu chuẩn cán bộ đoàn trong trường học đối với học sinh, sinh viên như sau: Học lực từ loại khá trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị tương đương sơ cấp (trừ học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở).

Theo quy định, học lực từ loại khá trở lên là tiêu chuẩn bắt buộc của cán bộ đoàn trong trường học đối với học sinh. Đối với yêu cầu về bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị tương đương sơ cấp thì chỉ yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên.

Học sinh học lực trung bình không đủ tiêu chuẩn để làm Bí thư Đoàn trường
Học sinh học lực trung bình không đủ tiêu chuẩn để làm Bí thư Đoàn trường

Từ đó có thể kết luận, đối với câu hỏi học sinh trung bình có thể làm Bí thư Đoàn trường không thì câu trả lời là không. Bởi vì học sinh có học lực trung bình không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để trở thành cán bộ đoàn, bao gồm cả việc giữ chức Bí thư Đoàn trường.

Do đó, nếu bạn học sinh nào muốn được trở thành Bí thư Đoàn trường thì chắc chắn sẽ cần nỗ lực rất nhiều, không chỉ về học lực mà còn cả sự năng nổ trong hoạt động phong trào, thể hiện khả năng lãnh đạo.

Như vậy, các bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi học sinh trung bình có được kết nạp Đoàn không. Được đứng vào hàng ngũ của Đoàn là vinh dự đối với tất cả các bạn học sinh, thanh niên Việt Nam. Hãy luôn cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với vai trò của một Đoàn viên.

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN