Tổng hợp mẫu đơn xin học nghề Nail – Cập nhập 2024

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Mẫu đơn xin học nghề Nail là một trong những giấy tờ quan trọng mà học viên chuẩn bị đăng ký học nghề cần phải tìm hiểu kỹ. Tuỳ theo trung tâm dạy nghề khác nhau mà các mẫu đơn xin học ngành nghề Nail cũng khác nhau. Điều này khiến cho mọi người khó lòng xác định đâu là mẫu đơn chính xác. Do đó, hãy cùng bài viết dưới đây tham khảo các mẫu đơn đăng ký học Nail cập nhập 2024.

Mục đích sử dụng của mẫu đơn xin học nghề Nail

Thông thường, mẫu đơn xin học nghề sẽ được tạo trước khi quá trình học nghề chính thức bắt đầu, kể cả học nghề Nail. Đây là loại giấy tờ quan trọng và cần thiết khi học viên muốn tham gia các khóa học nghề tại cơ sở đào tạo ở nước ta. Tuỳ vào trung tâm mà bạn có thể tự chuẩn bị đơn xin học nghề Nail hoặc cơ sở dạy nghề sẽ có sẵn.

Học viên nộp mẫu đơn xin học nghề Nail khi muốn đăng ký học nghề
Học viên nộp mẫu đơn xin học nghề Nail khi muốn đăng ký học nghề

Mẫu đơn xin học nghề Nail được sử dụng khi bạn muốn xin vào học nghề hay tham gia bất kỳ khoá học nào tại các trung tâm đào tạo. Trên thực tế không có bất kỳ mẫu đơn xin/ đăng ký học nghề Nail nào được áp dụng chung cho toàn bộ cơ sở dạy nghề. Mỗi trung tâm sẽ có mẫu đơn xin học nghề khác nhau.

Bên cạnh đó, một số trung tâm hiện nay không bắt buộc học viên phải nộp đơn xin học nghề Nail. Bạn có thể đến trực tiếp trung tâm, liên hệ và đăng ký học nghề cùng với một số giấy tờ tùy thân là được.

Tổng hợp các mẫu đơn xin học nghề Nail – cập nhập mới 2024

Nếu như đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu đơn xin học nghề Nail được cập nhập mới nhất, hãy tham khảo các mẫu được tổng hợp ở dưới đây:

Mẫu đơn đăng ký học Nail – Mẫu số 1

Một trong những mẫu đơn có thể viết để xin học nghề được sử dụng phổ biến nhất là Mẫu đơn đăng ký học nghề ngắn hạn. Trong đó, bạn có thể sử dụng để đăng ký bất kỳ ngành nghề nào, bao gồm cả nghề nail. Trong mẫu đơn bao gồm thông tin của người đăng ký và các nội dung thuộc Quyết định 1956/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

——————————————————————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – –

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Họ và tên:……………………………………………………..Nam/ Nữ:……………………….

Sinh ngày:………………………… Dân tộc:………………….. Tôn giáo:………………….

Số CMND:…………………………. Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:……………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………….. Điện thoại liên hệ:…………………………………..

Thuộc đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 5 ô trống):

 • Người khuyết tật.
 • Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn theo quy định của thủ tướng chính phủ.
 • Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ mất việc làm, ngư dân.
 • Người thuộc hộ cận nghèo.
 • Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác tham gia học nghề.

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề:………………………… Tổ chức đào tạo tại:……………………………………..

Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):

 • Tự tạo việc làm
 • Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
 • Hợp đồng lao động

Tôi đã đọc kỹ nội dung chương trình, nếu được tuyển, tôi xin cam kết:

 1. Chấp hành nội quy khóa học.
 2. Nếu vi phạm nội quy hoặc tự ý thôi, bỏ học tôi sẽ bồi thường hoàn toàn chi phí đào tạo, tiền hỗ trợ chi phí học nghề đã nhận.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì khai man, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của UBND cấp xã:…………….         …, ngày …… tháng …. năm 2024

Xác nhận Ông (bà)………….. có hộ khẩu                          Người viết đơn

thường trú/ tạm trú tại xã:…………………                        (Ký, ghi rõ họ tên)

và thuộc diện đối tượng (1):……………..

   TM, UBND xã:…………………………..

(Ký tên và đóng dấu)

 • Ghi cụ thể đối tượng của người có đơn đăng ký học nghề.

——————————————————————————–

Tham khảo: Mẫu hợp đồng dạy nghề phun xăm đúng chuẩn 

Mẫu đơn xin học nghề Nail – Mẫu số 2

Tiếp đến là Mẫu đơn xin học văn hoá và học nghề Nail được áp dụng cho trường hợp mọi người xin học nghề tại các trường trung cấp. Nội dung đơn xin học nghề như sau:

——————————————————————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – –

ĐƠN XIN HỌC VĂN HOÁ THPT và HỌC NGHỀ

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm………………………………………………

Em tên là:……………………………………………………..Nam/ Nữ:……………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Nguyên quán:……………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Đại diện phụ huynh (Bố, mẹ)…………………………………….

Điện thoại:……………………………………..

Nay e viết đơn xin được học văn hoá THPT và học nghề:

Nếu được vào học em xin cam kết:

 • Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy định của Nhà trường.
 • Tích cực học tập phấn đấu, rèn luyện trong thời gian học nghề.

Em xin cam đoan những thông tin về bản thân là đúng, nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kính mong được Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ!

                                                                          …, ngày …… tháng …. năm 2024

Ý kiến của Gia đình                                                           Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

——————————————————————————–

Mẫu đơn đăng ký tham gia khoá học Nail – Mẫu số 3

Mẫu đơn xin học nghề Nail số 3 được ứng dụng trong trường hợp đăng ký học nghề tại các tổ chức, trung tâm tư nhân. Nội dung đơn đăng ký bao gồm thông tin cá nhân và thông tin xin học nghề. Học viên có thể viết tay hoặc đánh máy đều được.

——————————————————————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – –

                                                                   ……, ngày …… tháng …. năm 2024

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

          Kính gửi: Tổng Giám Đốc Công Ty…………..

Tôi tên:……………………………………………………..Nam/ Nữ:……………………….

Sinh ngày:………………………… Nơi sinh:………………….

Số CMND:…………………………. Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Dân tộc:………………….. Tôn giáo:………………….

Trình độ văn hoá:………………….

Họ tên cha:………………….Năm sinh

Nghề nghiệp

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Họ tên mẹ:………………….Năm sinh

Nghề nghiệp

Hộ khẩu thường trú:………………

Sau khi tìm hiểu nội dung lớp đào tạo nghề …………………… ngắn hạn do công ty tổ chức, tôi làm đơn này kính xin Tổng Giám đốc xem xét cho tôi được đăng ký theo học lớp học nghề trên.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của công ty khi được nhập học.

Xác nhận của chính quyền địa phương                                  Người làm đơn

(Ký tên và đóng dấu)                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

——————————————————————————–

Nội dung cần có của mẫu đơn xin học nghề Nail

Tuỳ thuộc vào yêu cầu của trung tâm đào tạo mà nội dung trong mẫu đơn xin học nghề Nail cũng khác nhau. Tuy nhiên, chung quy các thông tin cần thiết như sau:

 • Họ và tên: Ghi đầy đủ họ và tên in hoa.
 • Giới tính: Nam hoặc Nữ (Điền Nam/ Nữ hoặc đánh dấu vào ô có giới tính tương thích).
 • Ngày sinh: Ghi đầy đủ ngày/ tháng/ năm sinh trong CCCD hoặc CMND.
 • Dân tộc: Ghi rõ dân tộc của học viên/ người xin học. Ví dụ: Dân tộc Kinh.
 • Tôn giáo: Ghi rõ tôn giáo mà học viên đang tham gia hoặc ghi “Không”.
 • Số CMND: Điền đúng số CMND hoặc số CCCD của học viên.
 • Ngày cấp: Điền đúng theo CMND hoặc CCCD.
 • Nơi cấp: Điền đúng theo CMND hoặc CCCD.
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ và đúng như thông tin trong hộ khẩu.
 • Chỗ ở hiện tại: Ghi đầy đủ thông tin ở nơi ở hiện tại.
 • Trình độ học vấn: Ghi chính xác trình độ học vấn mà học viên đạt được.
 • Điện thoại liên hệ: Ghi chính xác số điện thoại của học viên.
 • Thuộc đối tượng: Đánh dấu 1 trong 3 ô trống:
 • Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.
 • Người thuộc hộ cận nghèo.
 • Đối tượng lao động nông thôn khác.
 • Dự kiến việc làm sau khi học: Chọn 1 trong các mục dưới:
 • Tự tạo việc làm.
 • Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm.
 • Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động.
 • Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
 • Chữ ký của người làm đơn, chữ ký của cơ quan công chứng.
Nội dung cần có của mẫu đơn xin học nghề Nail
Nội dung cần có của mẫu đơn xin học nghề Nail

Học Nail tại Seoul Academy cam kết 100% tay nghề

Nộp đơn xin đăng ký học nghề Nail là bước đầu của học viên khi muốn đăng ký học nghề. Tuy nhiên, tại Hệ thống Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế Seoul Academy không yêu cầu có đơn xin học nghề. Học viên chỉ cần đáp ứng đầy đủ điều kiện học nghề cũng như cung cấp một số giấy tờ cần thiết là được. Nói chung, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký Khoá học Nail – Chăm sóc vẽ móng tại đây.

Seoul Academy là địa chỉ học nghề nail uy tín không cần thủ tục, giấy tờ rườm rà
Seoul Academy là địa chỉ học nghề nail uy tín không cần thủ tục, giấy tờ rườm rà

Đặc biệt, Seoul Academy cam kết 100% tay nghề cho học viên sau khi tốt nghiệp. Nếu chưa tự tin tay nghề sau đó, bạn sẽ được đào tạo lại từ đầu mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào. Bên cạnh đó, đơn vị mang lại cho học viên các quyền lợi sau:

 • Trước khi đăng ký học có đầy đủ cam kết, thỏa thuận đào tạo nghề, đảm bảo quyền lợi cho học viên.
 • Chương trình đào tạo đi từ cơ bản đến nâng cao và thường xuyên cập nhập xu hướng làm đẹp chuẩn quốc tế.
 • Đơn vị có kinh nghiệm đào tạo trên 10 năm cũng như sở hữu đa dạng chi nhánh.
 • Cơ sở vật chất được trang bị cực kỳ hiện đại và sang trọng.
 • Cấp chứng chỉ hành nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có giá trị vĩnh viễn và áp dụng trên toàn quốc.
Học viên được ký hợp đồng học nghề Nail tại Seoul Academy trước khi bắt đầu học nghề
Học viên được ký hợp đồng học nghề Nail tại Seoul Academy trước khi bắt đầu học nghề

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 69/39 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 1800 0084 – 0901 898 444 (miễn phí)
 • Fanpage Facebook: Seoul Academy Hệ Thống Đào Tạo Thẩm Mỹ Chuyên Nghiệp
 • Website: https://seoulacademy.edu.vn/

Đăng ký nhận tư vấn khóa học nail chuyên nghiệp ngay

Đăng ký ngay

Trên đây là bài viết tổng hợp các mẫu đơn xin học nghề Nail được áp dụng phổ biến tại các trung tâm đào tạo nghề hiện nay. Học viên có thể hoàn toàn tham khảo và áp dụng. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu đăng ký khoá học Nail – Học vẽ móng tại Seoul Academy, hãy liên hệ trực tiếp đến hotline 1800 0084 để được tư vấn miễn phí nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ học nghề nail uy tín, hãy tham khảo ngay khóa học trên website Seoul Academy để biết các thông tin chi tiết.

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN