9 cách viết bản kiểm điểm cho học sinh cấp 1, 2, 3 thông dụng

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Trong quá trình học tập của học sinh, rất khó để các bạn không rơi vào một số trường hợp như nói chuyện riêng trong lớp, không thuộc bài, quên làm bài tập về nhà,… Khi đó, thầy cô sẽ yêu cầu học sinh phải viết bản kiểm điểm. Vậy, cách viết bản kiểm điểm là gì để có thể nhận lỗi và được thầy cô xem xét tha thứ. Bạn có thể tham khảo qua bài viết dưới đây của Seoul Academy!

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm là văn bản được viết bởi học sinh các cấp khi vi phạm lỗi quy định của lớp học, thầy cô hay nhà trường. Biên bản này giúp học sinh tự xem xét, đánh giá lại sự việc, hành vi của cá nhân từ đó rút kinh nghiệm cho những lần sau. Ngoài ra, có một số biên bản tự kiểm điểm với mục đích kiểm điểm lại những việc đã làm, những lỗi vi phạm trong khoảng thời gian, 1 kỳ học hay 1 năm học vừa qua đồng thời đưa ra những định hướng học tập trong kỳ học, năm học tới.

Thông thường, bản tự kiểm điểm sẽ dành cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 nhiều hơn. Tuy nhiên, đối tượng nào hay giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp nào cũng có thể gặp trường hợp phải viết bản kiểm điểm. Do đó, bạn cần phải tham khảo cách viết bản kiểm điểm chuẩn và chính xác.

Học sinh được viết bản kiểm điểm khi vi phạm quy định của lớp và của trường
Học sinh được viết bản kiểm điểm khi vi phạm quy định của lớp và của trường

Có những loại bản kiểm điểm nào?

Có nhiều loại bản kiểm điểm khác nhau, được sử dụng trong các ngữ cảnh và mục đích đánh giá khác nhau. Dưới đây là một số loại phổ biến của bản kiểm điểm:

 • Bản kiểm điểm nhân viên: Sử dụng trong môi trường làm việc để đánh giá hiệu suất của nhân viên. Bản kiểm điểm nhân viên thường bao gồm các tiêu chí như kỹ năng công việc, thái độ làm việc, khả năng làm việc nhóm, và đóng góp cá nhân.
 • Bản kiểm điểm học sinh: Được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục để đánh giá hiệu suất học tập của học sinh. Nó có thể bao gồm điểm số, đánh giá hành vi, sự tham gia lớp học, và tiến bộ trong học tập.
 • Bản kiểm điểm y tế: Sử dụng trong lĩnh vực y tế để đánh giá tiến trình điều trị của bệnh nhân, sự thay đổi trong tình trạng sức khỏe, và mức độ tuân thủ của bệnh nhân đối với chỉ định y tế.
 • Bản kiểm điểm quản lý dự án: Được sử dụng trong quản lý dự án để đánh giá tiến trình dự án, hiệu suất của đội ngũ làm việc, và sự hoàn thành của các mục tiêu dự án.
 • Bản kiểm điểm tự đánh giá: Người được đánh giá tự điền thông tin và đánh giá hiệu suất của họ dưới góc độ cá nhân. Điều này thường được sử dụng trong quá trình phát triển cá nhân và lập kế hoạch sự nghiệp.
 • Bản kiểm điểm đối tác hoặc nhà cung cấp: Sử dụng để đánh giá hiệu suất của các đối tác hoặc nhà cung cấp trong môi trường kinh doanh. Nó có thể liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, thời gian giao hàng, và thỏa thuận hợp đồng.
 • Bản kiểm điểm tổ chức: Được sử dụng để đánh giá hiệu suất tổ chức trong các khía cạnh như tài chính, quản lý, hoạt động, và sự đáp ứng đối với mục tiêu và giá trị tổ chức.
 • Bản kiểm điểm dự án: Sử dụng để đánh giá tiến trình và kết quả của một dự án cụ thể, bao gồm việc đánh giá xem dự án đã hoàn thành các giai đoạn và mục tiêu hay chưa.

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân cho học sinh các cấp [Cập nhật 2024]

Có rất nhiều lý do phải viết bản kiểm điểm, với mỗi lý do sẽ có cách viết bản kiểm điểm khác nhau. Tuỳ vào trường hợp mà thông tin và hình thức trình bày cũng có điểm khác nhau. Dưới đây là gợi ý 9 cách viết bản kiểm điểm cho học sinh các cấp.

 • Cách viết bản kiểm điểm phổ biến nhất
 • Bản tự kiểm điểm cá nhân
 • Bản tự kiểm cá nhân vào cuối năm học
 • Cách viết bản kiểm điểm không thuộc bài
 • Bản tự kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học
 • Bản kiểm điểm lỗi không làm bài tập về nhà
 • Bản tự kiểm điểm lỗi nghỉ học không phép
 • Bản kiểm điểm tự nhận lỗi
 • Bản kiểm điểm dành cho học sinh bị thu điện thoại

Cách viết bản kiểm điểm phổ biến nhất

Đối với gợi ý bản kiểm điểm đầu tiên, học sinh các cấp có thể áp dụng được. Đối với bản kiểm điểm này, học sinh có thể linh hoạt điền thông tin, sự việc tương thích với mình. Cách viết bản kiểm điểm như sau:

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: (1)……………………………………………….

Họ và tên học sinh: …………………………….

Lớp:……………………………………………………………..

Sinh ngày: ………. tháng …………. năm ………………..

Hiện đang trú tại: …………………………………………..

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu): …………………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm để trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trên bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức: 

(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Chú thích:

 • (1): Trường/ Khoa/ GVCN/ GV Bộ môn
 • (2): Thời gian, nguyên nhân, diễn biến, tác hại, phân tích đúng sai và ảnh hưởng của sự việc do học sinh gây ra. Sau đó, viết rõ những thái độ suy nghĩ hối lỗi, lời hứa sửa chữa và cam kết của bản thân sau sự việc.
 • (3): Nếu đến mức xử lý kỷ luật thì ghi rõ hình thức khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ hay buộc thôi học dành cho học sinh.
Bản kiểm điểm phổ biến nhất, phù hợp với nhiều đối tượng 
Bản kiểm điểm phổ biến nhất, phù hợp với nhiều đối tượng

Đây là cách viết bản kiểm điểm cấp 2 phổ biến cho các bạn học sinh tham khảo.

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân được viết khi học sinh chuẩn bị kết thúc năm học. Dưới đây là hướng dẫn cách viết cụ thể, học sinh có thể tham khảo để hoàn thành bản tự kiểm điểm của mình. 

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: 

Ban giám hiệu trường ……………………………………………….

Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………..

Em tên là: ……………………………… Là học sinh lớp: ………………………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: (trình bày tóm tắt nội dung sự việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…………………………………………………………………………………

Em tự nhận thấy lỗi của mình là:…………………….. (viết lỗi đã gây ra) gây ảnh hưởng đến lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ và giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

  Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân
Cách viết bản kiểm điểm ngắn gọn cá nhân

Bản tự kiểm cá nhân viết vào cuối năm học

Bên cạnh bản tự kiểm điểm, học sinh các trường cấp 3 có thể viết bản tự kiểm cá nhân. Mẫu tự kiểm cá nhân có những nội dung như sau:

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kỳ …….. năm học 20…..- 20…..

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………..

Em tên là: ……………………………… ………………………….

Học sinh lớp Trường THPT: ……………………………………………………

Trong học kỳ …….. năm học 20…..- 20….. vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

 • Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:…………………………………………………………..

Học tập:………………………………………………………………………………

Vấn đề khác:……………………………………………………………………….

 • Khuyết điểm: Trong học kỳ…….. vừa qua em đã vi phạm số lỗi sau:
Lỗi vi phạm Số lần
Vắng không phép
Không chuẩn bị bài
Không làm bài tập
Không học bài
Bị điểm kém (<5)
Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với giáo viên

Vi phạm khác:……………………………………………………………………..

*Tự xếp loại hạnh kiểm:………………………………………………………

*Ý kiến cá nhân:………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ, tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Gợi ý cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân
Gợi ý cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm không thuộc bài

Khi viết bản kiểm điểm không thuộc bài, học sinh không cần cách ghi bản kiểm điểm quá dài dòng. Nhưng ở phần lỗi sự việc, bạn nên ghi rõ lý do chính đáng để thầy cô xem xét và tha lỗi.

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp ………………………………………………..

Em tên là: ……………………………… Là học sinh lớp: ………………………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do………………….. (ghi lý do chính đáng để thầy, cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.

Em tự nhận thấy lỗi của mình là:………………….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng đến lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa sẽ không tái phạm sư việc này vào những lần sau, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ và giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

  Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Bản kiểm điểm khi không học bài
Bản kiểm điểm khi không học bài

Bản tự kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm khi phạm lỗi nói chuyện riêng trong giờ học, bạn phải chú ý trong mục đề rút kinh nghiệm. Gợi ý mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi với cô giáo với lỗi nói chuyện riêng trong giờ học dưới đây:

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp ……….… cùng toàn thể thầy cô giáo bộ môn

Tên em là: ……………………………… sinh ngày: …………………………………….

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào ngày ……….., trong giờ học môn ………. do thầy ……… phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn là các bạn trong lớp và tiết học của thầy cô. 

Vì vậy, em viết bản tự kiểm điểm để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để sự việc này xảy ra. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

Ý kiến của phụ huynh                        Chữ ký học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký, ghi rõ họ tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm khi nói chuyện riêng trong giờ học
Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm khi nói chuyện riêng trong giờ học

Bản kiểm điểm lỗi không làm bài tập về nhà

Bản tự kiểm điểm lỗi không làm bài tập về nhà khá giống với cách viết bản tự kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học. Tuy nhiên có một số thay đổi sau:

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp ……….… 

Tên em là: ……………………………………. là học sinh lớp: ……………………..

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do ngày hôm qua em đã………………. (lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên làm bài tập về nhà………………………………………………

Em tự nhận thấy lỗi của mình là………………., gây ảnh hưởng đến cá nhân và phiền lòng thầy cô.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

                    Người viết kiểm điểm 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Bản tự kiểm điểm lỗi nghỉ học không phép

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm với lỗi nghỉ học không phép chính với những nội dung ngắn gọn như sau:

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi ……….…………………………………

Học và tên học sinh : ……………………………………………….

Lớp: ……………………………………………… Năm học:……………………….

Sinh ngày:……….. tháng………… năm…………………………….

Hiện đang trú tại: …………………………………………………………………..

Họ, tên bố (mẹ): ……………………………………………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

Ngày………… do bị ốm (ghi lý do chính đáng thuyết phục thầy cô tin tưởng) nên em đã nghỉ học mà quên xin phép thầy, cô.

Với lỗi vi phạm này, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật như sau:

………………………………

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

                    Người viết kiểm điểm 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Gợi ý bản tự kiểm điểm lỗi nghỉ học không phép
Gợi ý bản tự kiểm điểm lỗi nghỉ học không phép

Bản kiểm điểm tự nhận lỗi

Khi vi phạm quy định của nhà trường hay của lớp học, học sinh thường được yêu cầu viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi. Nội dung của bản kiểm điểm này không chỉ giúp học sinh nhìn nhận lại lỗi lầm và sai phạm của bản thân mà còn cố gắng cải thiện, sửa đổi lời nói hay hành vi. Điều này giúp các bạn phát triển tốt hơn.

Cách viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi
Cách viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp ……….…………………………………

Em tên là : ……………………………………………….

Học sinh lớp: ……………………………………………… 

Hôm nay, em tự viết bản kiểm điểm này để xin tự nghiêm khắc kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. Do mải chơi nên em đã …… Làm ảnh hưởng đến lớp cũng như bị trừ điểm thi đua.

Em tự nhận thấy lỗi của bản thân là rất lớn, gây ảnh hưởng đến các bạn, đến lớp và khiến thầy (cô) chủ nhiệm phiền lòng.

Em xin hứa sẽ không tái phạm. Nếu có tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét giúp đỡ và tạo điều kiện để em tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

                    Người viết kiểm điểm 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Bản kiểm điểm dành cho học sinh bị thu điện thoại

Đối với học sinh cấp 1, cấp 2, các bạn không được mang theo điện thoại khi đến trường. Trong đó, học sinh cấp 3 có thể mang theo nhưng không được sử dụng trong giờ học. Nếu có, bạn sẽ bị viết bản kiểm điểm và nhận các kỷ luật như tịch thu điện thoại, đình chỉ học nếu tái phạm nhiều lần,…

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp: ……….………………………………… Trường:………………………………………………………………………………..

Em tên là : ……………………………………………….

Học sinh lớp: ……………………………………………… 

Trường: ………………………………………………………………..

Lý do em viết bản kiểm điểm này theo trình bày sau:

Trong quá trình học tập từ đầu học kỳ …… của năm học …… đến nay em đã không chấp hành nội quy, quy chế của lớp cũng như của nhà trường, cụ thể là:

 • Vi phạm quy chế không được sử dụng điện thoại trong giờ học.
 • ….

………………………………………………………………………………….

Vì vậy, trước giáo viên chủ nhiệm cùng thầy, cô bộ môn, em xin hứa sẽ không vi phạm nội quy và tái diễn vi phạm. Em rất mong các thầy, cô giáo tha thứ cho em. Nếu em còn vi phạm quy chế của lớp và trường thì em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm.

Em xin trân trọng cảm ơn!

………., ngày …….. tháng ……… năm ……….

                    Người viết kiểm điểm 

        (Ký, ghi rõ họ tên)

— — — — — —- — — — — — —- — — — — — —-

Các mẫu bản kiểm điểm học sinh mới nhất

Dành cho những học sinh lần đầu viết bản kiểm điểm, bạn có thể tham khảo những mẫu kiểm điểm cùng cách trình bày cụ thể như sau:

Mẫu bản kiểm điểm khi vi phạm quy chế sử dụng điện thoại trong giờ học
Mẫu bản kiểm điểm khi vi phạm quy chế sử dụng điện thoại trong giờ học
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân
Mẫu bản kiểm điểm bản thân
Mẫu bản kiểm điểm bản thân

Nội dung cần có trong bản kiểm điểm

Với những cách viết bản kiểm điểm, học sinh hoàn toàn có thể viết để nộp cho thầy, cô khi vi phạm lỗi. Nhưng nhìn chung, bản tự kiểm điểm phải được viết chính xác và đầy đủ thông tin cần thiết. Dưới đây là những nội dung dành cho các bạn học sinh:

 • Quốc hiệu: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Lưu ý: Phải viết chữ in hoa và in đậm – trình bày ở giữa trang giấy)
 • Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (trình bày ở giữa trang giấy)
 • Tiêu đề: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM hoặc BẢN KIỂM ĐIỂM
 • Ngày tháng năm lập bản tự kiểm điểm

Phần nội dung chính trong bản kiểm điểm bao gồm:

 • Kính gửi thầy cô giáo chủ nhiệm/ thầy cô giáo bộ môn.
 • Thông tin cá nhân của học sinh bao gồm họ và tên, ngày sinh, đang học lớp nào.
 • Lý do viết bản kiểm điểm, lỗi sự việc và lời hứa.
 • Lời cảm ơn.

Ở phần kết thúc biên bản, học sinh cần có chữ ký của mình và phụ huynh (nếu giáo viên yêu cầu).

Học sinh cần ghi bản kiểm điểm với đầy đủ nội dung cần thiết
Học sinh cần ghi bản kiểm điểm với đầy đủ nội dung cần thiết

Những lưu ý để viết bản kiểm điểm chuẩn, chính xác

Viết bản tự kiểm điểm là hình thức để học sinh nhận lỗi và cam kết thay đổi những lỗi lầm của mình. Vì vậy, dưới đây là những lưu ý để các bạn hoàn thành biên bản cách viết bản kiểm điểm ngắn gọn tốt hơn:

 • Lý do phạm lỗi phải được ghi thành thật và chính đáng nhất. Như vậy, thầy cô dễ dàng cân nhắc và xem xét tha lỗi cho các bạn.
 • Bản tự kiểm điểm nên viết bằng tay thay vì đánh máy. Điều này thể hiện sự chân thành của học sinh nhiều hơn.
 • Mỗi loại bản kiểm điểm sẽ có hình thức trình bày khác nhau. Tuy nhiên, những nội dung quan trọng, cần thiết không thể thiếu. Do đó, học sinh nên tham khảo đúng cách viết bản kiểm điểm với lý do phù hợp.

Bài viết “Hướng dẫn 9 cách viết bản kiểm điểm dành cho học sinh cấp 1, 2, 3”. Thông qua bài viết này của Seoul Academy, mọi người có thể tham khảo và viết biên bản kiểm điểm phù hợp. Hãy theo dõi các bài viết khác để cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
VIDEO LIÊN QUAN
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
thanh nien
tuoi tre
doi song phap luat
24h
vnexpress
kenh 14
vietbao
thoi dai
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN