Đội ngũ giảng viên Seoul Academy

Trưởng Giảng Viên Đào Tạo

Nguyễn Thúy Hằng

(Susan Nguyễn)

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 7 năm kinh nghiệm giảng viên ngành Spa
  • Chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011
  • Chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore
  • Ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian

NHẸ NHÀNG – YÊU THƯƠNG – CHUYÊN NGHIỆP

Hạnh phúc nhất là có gia đình để yêu thương, có công việc để làm, tương lai để phấn đấu