Đội ngũ giảng viên Seoul Academy

Đội ngũ giảng viên Seoul Academy

Nguyễn Thúy Hằng: Trưởng nhóm giảng viên đào tạo tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế

Trưởng Nhóm Giảng Viên

Nguyễn Thúy Hằng

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 9 năm kinh nghiệm giảng viên ngành Spa
  • Chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011
  • Chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore
  • Ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian