Nghe Seoul Academy kể

Seoul Academy đã đào tạo ra hàng nghìn kỹ thuật viên lành nghề hiện đang làm việc tai các cơ sở Spa lớn trên toàn quốc với mức thu nhập khá ổn định trong nhiều năm qua.