TỐT NGHIỆP KHÓA 7 FACE + MASSAGE BODY TẠI SEOUL ACADEMY

* Áo Cử nhân vẫn được mặc dù bạn không học Đại học 

*Áo Cử nhân vẫn được mặc cho bạn vì bạn đã xứng đáng 

*Áo cử nhân tôn vinh thành công của bạn trong học nghề tại Seoul Academy – Hệ thống đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp