Thông điệp từ Hiệu trưởng Trường đến Thầy cô và Học viên Trường Seoul Academy nhân ngày 20/11