Chứng chỉ hành nghề spa là gì và làm thế nào để có được?

Chứng chỉ hành nghề spa  là điều tiên quyết khi bạn muốn hành nghề spa. Theo quy định của pháp luật, chứng chỉ hành nghề spa đang là một trong những điều kiện bắt buộc để bạn có thể trở thành một kỹ thuật viên spa hoặc mở spa kinh doanh riêng. Tuy nhiên, chứng…