Mẫu hợp đồng học nghề nail tại Seoul Academy gồm những gì?

Học nghề nail đang là định hướng hàng đầu không chỉ ở những bạn trẻ mà còn là định hướng của lưới tuổi trung niên nếu có ý định qua nước ngoài hoặc mở tiệm… Tuy nhiên, với sự ồ ạt của các khóa học nail như hiện nay, chúng ta không thể nào biết…