Mẫu đơn xin chuyển trường bậc tiểu học, THCS, THPT – Cập nhập 2023

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Trong một số trường hợp bất đắc dĩ như bệnh nặng, chuyển nơi sinh sống,… thì học sinh bắt buộc phải chuyển trường học. Khi đó, bạn cần viết đơn xin chuyển trường để nộp cho nhà trường xét duyệt và chấp thuận. Mỗi cấp bậc sẽ có mẫu đơn chuyển trường cũng như quy trình làm thủ tục, chuẩn bị hồ sơ khác nhau mà học sinh và phụ huynh cần chuẩn bị.

Đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường là văn bản được sử dụng với mục đích bày tỏ nguyện vọng chuyển từ trường này sang trường khác. Mẫu đơn này thường được gửi đến ban lãnh đạo và hội đồng nhà trường để những người có thẩm quyền xem xét và chấp nhận việc chuyển trường. Mẫu đơn chuyển trường thường được các bậc phụ huynh là người đại diện viết đơn và gửi lên ban giám hiệu nhà trường để được xét duyệt. 

Thông thường, đơn xin chuyển trường được viết khi học sinh có ý muốn chuyển đổi môi trường học tập và rèn luyện với nhiều lý do khác nhau như chuyển đến nơi sinh sống khác, điều kiện tài chính không đáp ứng mức học phí hiện tại,… Ngoài ra, học sinh chủ động muốn xin phép bố mẹ chuyển trường do nhiều lý do cá nhân.

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học – Cấp 1

Theo điều 36, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, đối với học sinh tiểu học, mẫu đơn xin chuyển trường có những lưu ý riêng về hồ sơ và quy định riêng: 

 • Mẫu đơn chuyển trường phải đúng với mẫu từ Bộ Giáo dục đào tạo ban hành. 
 • Người làm đơn phải là phụ huynh hoặc người giám hộ. 
 • Khi chuyển trường phải kèm theo học bạ. 

Dưới đây là gợi ý đơn xin chuyển trường tiểu học được cập nhập mới nhất năm 2023 với những chú thích về trường chuyển đến và trường chuyển đi:

————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – – – – – –

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

 • Hiệu trưởng trường (1):
 • Hiệu trưởng trường (2):

Tôi tên là:………………………………….

Hiện trú tại:……………………………….

Số điện thoại:…………………………… Địa chỉ email (nếu có):…………………….

Là phụ huynh / người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh:………………………….. Ngày tháng năm sinh:………………………….

Là học sinh lớp:………………….. Trường (3):……………………………………….

Kết quả cuối năm học:……………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường (4) …………………………………………………………………..

về học lớp …………….. năm học …………….…………… tại trường (5) …………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………

………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

………………, ngày……….tháng……….năm……

Người làm đơn

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (6)   Ý kiến của trường chuyển đi (7)

————————–

Trong đó, chú thích cho đơn xin chuyển trường bao gồm:

 • (1): Tên trường nơi di chuyển đi
 • (2): Tên trường nơi chuyển đến
 • (3): Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào
 • (4): Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào
 • (5): Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào
 • (6): Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu
 • (7): Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và kỹ, đóng dấu
Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học - Cấp 1
Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học – Cấp 1

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS – Cấp 2

Căn cứ vào Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh ở cấp THCS và THPT đã được sửa đổi và bổ sung theo thông tư 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những sự khác biệt cụ thể: 

 • Đơn xin chuyển trường cho học sinh THPT, THCS phải do phụ huynh hoặc người giám hộ ký tên. Và tạo mẫu đơn nhập học chuyển trường phải đúng với bản do Bộ Giáo dục ban hành.
 • Bản chính học bạ.
 • Giấy chứng nhận đã trúng tuyển vào trường đang học. 
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng ký. 
 • Bản xác nhận chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký. 

Khi đó, bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin nhập học chuyển trường THCS, như sau:

————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – – – – – –

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(học sinh THCS chuyển trường trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Hiệu trưởng trường (chuyển đi):
 • Hiệu trưởng trường (chuyển đến):

Phụ huynh của học sinh:………………………………….

Sinh ngày:……………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………..

Học sinh:………………………….. Ngày tháng năm sinh:………………………….

Đang học lớp:………………….. Năm 20….. – 20….. tại trường………………

Thuộc huyện……………………………Tỉnh…………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp……………Năm học: 20….. – 20….. tại trường …………………………….

Thuộc huyện……………………………. Tỉnh …………………………

Lý do: ………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận của nhà trường.

………………, ngày……….tháng……….năm……

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (đến)    

………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường
 2. Khai sinh (bản sao)
 3. Học bạ (bản chính)
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc giấy CN trúng tuyển lớp 6
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến

————————–

Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh cấp 2 - THCS
Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh cấp 2 – THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT – Cấp 3

Khi bạn là học sinh cấp 3 muốn chuyển trường, đơn xin chuyển trường sẽ có sự thay đổi so với cấp 1 và cấp 2. Bên cạnh có sự xác nhận của nhà trường thì bạn cần được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp nhận lý do chuyển trường.

————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – – – – – –

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(học sinh THPT chuyển trường trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo:…………………………..
 • Hiệu trưởng trường (chuyển đi):……………….
 • Hiệu trưởng trường (chuyển đến):…………….

Tôi tên là:………………………….. phụ huynh của học sinh:…………………………………

Sinh ngày:………./…………./…………. đang học lớp ……….. năm học: 20 ….. – 20 ….. tại trường ……………………….………… thuộc huyện ……………… tỉnh ………………….……….

Lý do: ………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận của Quý nhà trường và Sở GD&ĐT.

………………, ngày……….tháng……….năm……

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (đến)    

………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường
 2. Khai sinh (bản sao)
 3. Học bạ (bản chính)
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT cấp
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến

————————–

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT - Cấp 3
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT – Cấp 3

Thủ tục xin chuyển trường các cấp 

Thủ tục xin chuyển trường phải tuân theo quy định của pháp luật. Cụ thể sẽ dựa vào các quyết định và thông tư: Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT quy định về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học Nghị quyết 66/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, thủ tục chuyển trường cũng sẽ có sự khác biệt giữa các cấp. Chi tiết: 

Thủ tục chuyển trường cấp tiểu học 

Hồ sơ chỉ được tiếp nhận và hợp lệ khi thực hiện theo đúng quy trình sau: 

Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước

 • Phụ huynh nộp hồ sơ xin chuyển trường đến trường cần chuyển thông qua hình thức trực tiếp, bưu điện, trực tuyến qua cổng thông tin của trường mới (nếu có). Thời gian xử lý hồ sơ là 3 ngày kể từ ngày nhận đơn. Trong 3 ngày này, hiệu trưởng trường mới sẽ quyết định có tiếp nhận học sinh không và phản hồi ngược lại phụ huynh. 
 • Sau khi hồ sơ xin chuyển trường được đồng ý, phụ huynh cần làm hồ sơ chuyển trường và gửi đến trường mới. Nhà trường sẽ có trách nhiệm xử lý, ghi danh học sinh mới theo quy định tại điều 1. 
 • Nhà trường mới có trách nhiệm gửi giấy nhập học cũng như các thủ tục, giấy tờ cần phải nộp cho phụ huynh học sinh. 
 • Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, gửi lại cho nhà trường. 
 • Học sinh nhập học đúng ngày quy định.
Học sinh chuyển trường cấp tiểu học cần được xem xét kỹ hồ sơ
Học sinh chuyển trường cấp tiểu học cần được xem xét kỹ hồ sơ

Đối với học sinh từ nước ngoài chuyển trường về Việt Nam 

Đối với những học sinh từ nước ngoài muốn chuyển về Việt Nam để học tập, hãy thực hiện các thủ tục sau: 

 • Phụ huynh hoặc người giám hộ làm đúng đơn chuyển trường theo quy định của thông tư 28/2020. Sau đó gửi đến trường mời theo hình thức: trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu điện. 
 • Tính từ ngày nhận đơn, nhà trường sẽ có 3 ngày làm việc: chấp thuận hoặc từ chối học sinh. 
 • Nhà trường gửi quyết định về lại cho phụ huynh. 
 • Trong trường hợp hồ sơ được duyệt và chấp thuận học sinh nhập học, nhà trường phải có phương pháp và hình thức kiểm tra khảo sát trình độ học sinh, sau đó sắp xếp lớp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trình tự thủ tục chuyển trường cho học sinh THCS

Theo nghị quyết 66/NĐ-CP và quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT, trình tự chuyển trường sẽ được thực hiện như sau: 

Đối với những học sinh chuyển trường trong cùng một tỉnh, một huyện 

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cùng tỉnh khá đơn giản:

 • Phụ huynh viết đơn xin chuyển trường gửi cho Ban giám hiệu nhà trường mới. 
 • Ban giám hiệu có trách nhiệm tiếp nhận và phản hồi lại theo đúng quy định của Bộ giáo dục. 
 • Nhà trường gửi thư nhập học cho phụ huynh, phụ huynh chuẩn bị toàn bộ giấy tờ cần thiết và chuyển toàn bộ hồ sơ đến trường mới. 
Học sinh chuyển trường cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhập học
Học sinh chuyển trường cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhập học

Đối với học sinh chuyển trường sang tỉnh, huyện khác

Học sinh khác tỉnh muốn chuyển trường cần viết đúng mẫu đơn xin chuyển trường khác tỉnh, sau đó thực hiện các thủ tục:

 • Phụ huynh phải làm giấy yêu cầu chuyển trường, sau đó gửi cho Phòng Giáo dục và đào tạo tại trường mới chuyển đến để xin phép. 
 • Trường mới có trách nhiệm phản hồi lại giấy yêu cầu chuyển trường kèm theo các yêu cầu. 
 • Phụ huynh chuẩn bị giấy tờ theo yêu cầu và gửi đến trường mới. 

Trình tự thủ tục chuyển trường THPT

Thủ tục chuyển trường của học sinh THPT có phần phức tạp hơn, bởi lẽ hồ sơ sẽ nhiều hơn. Cụ thể: 

 • Phụ huynh làm đơn chuyển trường theo đúng quy định, ghi đầy đủ thông tin và ký tên. 
 • Phụ huynh nộp đơn đến ban giám hiệu của trường mới để xét duyệt. Nếu chấp thuận hồ sơ chuyển trường, ban giám hiệu có trách nhiệm phản hồi bằng đơn đồng ý tiếp nhận và gửi lại cho phụ huynh. 
 • Phụ huynh sau khi nhận đơn chấp nhận, phải rút hồ sơ của học sinh từ trường cũ về và chuyển hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh đang học. 
 • Sau khi Sở đã chấp thuận chuyển, phụ huynh rút toàn bộ hồ sơ của học sinh về. 
 • Tiếp đến hoàn thành thủ tục nhập học kèm với hồ sơ của học sinh, sau đó mang nộp đến trường mới. 
 • Sau khi trường mới nhận được hồ sơ của học sinh, học sinh sẽ được ghi danh nhập học và xếp lớn. 
Có thể nộp hồ sơ chuyển trường trực tiếp hoặc qua bưu điện
Có thể nộp hồ sơ chuyển trường trực tiếp hoặc qua bưu điện

Hồ sơ xin chuyển trường gồm những giấy tờ gì?

Đối với thủ tục làm đơn xin chuyển trường các cấp như trên, học sinh và cha mẹ có thể chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định bao gồm:

 • Đơn xin chuyển trường (bản đánh máy hoặc bản viết tay đều được).
 • Học bạ bản chính của học sinh các cấp.
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển đầu vào các cấp (lớp 6 hoặc lớp 10) theo yêu cầu của trường.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường: Giấy này phải được hiệu trưởng trường hiện tại và giấy giới thiệu của trường phòng Giáo dục hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Bằng tốt nghiệp bản sao của học sinh: Bằng tốt nghiệp phải được công chứng (Trong đó, học sinh chuyển trường cấp THPT cần phải có bằng tốt nghiệp cấp THCS).
 • Giấy khai sinh bản sao có công chứng của học sinh.
Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ chuyển trường
Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ chuyển trường

Xem thêm: Hướng dẫn làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên

Nội dung cần có của mẫu đơn xin chuyển trường 

Với một mẫu đơn đúng, bạn cần sử dụng mẫu đơn xin chuyển trường đúng nội dung và hình thức. Nội dung cần có của 1 mẫu đơn chuẩn sẽ bao gồm 3 phần: Phần mở đầu, nội dung chính và phần kết.

Với phần mở đầu, học sinh và bậc phụ huynh sẽ điền đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề:

 • Quốc hiệu: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Viết chữ in hoa và in đậm)
 • Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 • Tiêu đề: ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Viết chữ in hoa và in đậm)

Phần nội dung chính của mẫu đơn xin chuyển trường sẽ bao gồm:

 • Kính gửi (những nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định)
 • Thông tin học sinh bao gồm họ và tên, ngày sinh, đang theo học lớp nào, năm học nào, tại trường nào
 • Xin chuyển đến trường học nào, lớp nào, năm nào
 • Lý do xin chuyển trường
 • Lời cảm ơn

Ở phần kết, người làm đơn sẽ có trách nhiệm và ký tên như sau:

 • Người làm đơn (có chữ ký ghi rõ họ và tên)
 • Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)

Lưu ý khi viết mẫu đơn xin chuyển trường các cấp

Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn quan trọng. Cách viết và hình thức mẫu đơn sẽ là lý do để nguyện vọng chuyển trường có được duyệt hay không. Vì vậy, bạn cần lưu ý một số điều sau khi viết:

 • Đơn xin chuyển trường các cấp chỉ được xét duyệt khi mẫu đơn chuẩn, đúng hình thức và đầy đủ nội dung.
 • Thông tin khai báo của học sinh và phụ huynh phải chính xác và đầy đủ, được ghi rõ ràng.
 • Khi làm thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, phụ huynh và học sinh cần lưu ý tuân thủ đúng quy định của trường chuyển đi và chuyển đến.
 • Làm đơn xin chuyển trường thường là miễn phí, tuy nhiên có một số trường hợp cần nộp lệ phí. Phụ huynh cần lưu ý điều này.
 • Nên sử dụng mẫu đơn chuyển trường bằng cách đánh máy thay vì viết tay.
Sử dụng mẫu đơn chuyển trường đánh máy sẽ phù hợp hơn viết tay
Sử dụng mẫu đơn chuyển trường đánh máy sẽ phù hợp hơn viết tay

Bài viết của Seoul Academy đã tổng hợp các mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Bên cạnh đó, mọi người có thể tham khảo thêm về thủ tục, hồ sơ, nội dung cần thiết cũng như lưu ý khi làm đơn để xin chuyển trường học. Nếu bạn là học sinh hay bậc phụ huynh đang có ý định chuyển trường thì đừng bỏ qua bài viết này. Hãy theo dõi Seoul Academy để cập nhập những thông tin hữu ích khác về học tập nhé!

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
đăng ký ngay