Mẫu đơn xin chuyển trường bậc tiểu học, THCS, THPT – Cập nhập 2023

Trong một số trường hợp bất đắc dĩ như bệnh nặng, chuyển nơi sinh sống,… thì học sinh bắt buộc phải chuyển trường học. Khi đó, bạn cần viết đơn xin chuyển trường để nộp cho nhà trường xét duyệt và chấp thuận. Mỗi cấp bậc sẽ có mẫu đơn chuyển trường cũng như quy trình làm thủ tục, chuẩn bị hồ sơ khác nhau mà học sinh và phụ huynh cần chuẩn bị.

Đơn xin chuyển trường là gì?

Đơn xin chuyển trường là văn bản được sử dụng với mục đích bày tỏ nguyện vọng chuyển từ trường này sang trường khác. Mẫu đơn này thường được gửi đến ban lãnh đạo và hội đồng nhà trường để những người có thẩm quyền xem xét và chấp nhận việc chuyển trường. Mẫu đơn chuyển trường thường được các bậc phụ huynh là người đại diện viết đơn và gửi lên ban giám hiệu nhà trường để được xét duyệt. 

Thông thường, đơn xin chuyển trường được viết khi học sinh có ý muốn chuyển đổi môi trường học tập và rèn luyện với nhiều lý do khác nhau như chuyển đến nơi sinh sống khác, điều kiện tài chính không đáp ứng mức học phí hiện tại,… Ngoài ra, học sinh chủ động muốn xin phép bố mẹ chuyển trường do nhiều lý do cá nhân.

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học – Cấp 1

Đối với học sinh tiểu học, mẫu đơn xin chuyển trường có những lưu ý riêng. Dưới đây là gợi ý đơn xin chuyển trường tiểu học được cập nhập mới nhất năm 2023 với những chú thích về trường chuyển đến và trường chuyển đi:

————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – – – – – –

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

 • Hiệu trưởng trường (1):
 • Hiệu trưởng trường (2):

Tôi tên là:………………………………….

Hiện trú tại:……………………………….

Số điện thoại:…………………………… Địa chỉ email (nếu có):…………………….

Là phụ huynh / người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh:………………………….. Ngày tháng năm sinh:………………………….

Là học sinh lớp:………………….. Trường (3):……………………………………….

Kết quả cuối năm học:……………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường (4) …………………………………………………………………..

về học lớp …………….. năm học …………….…………… tại trường (5) …………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………

………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

………………, ngày……….tháng……….năm……

Người làm đơn

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (6)   Ý kiến của trường chuyển đi (7)

————————–

Trong đó, chú thích cho đơn xin chuyển trường bao gồm:

 • (1): Tên trường nơi di chuyển đi
 • (2): Tên trường nơi chuyển đến
 • (3): Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào
 • (4): Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào
 • (5): Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào
 • (6): Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu
 • (7): Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và kỹ, đóng dấu
Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học - Cấp 1
Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học – Cấp 1

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS – Cấp 2

Đối với học sinh cấp 2, người đại diện hoặc bậc phụ huynh sẽ trực tiếp làm đơn xin chuyển trường. Khi đó, bạn có thể tham khảo mẫu đơn dành cho học sinh THCS muốn chuyển trường, như sau:

————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – – – – – –

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(học sinh THCS chuyển trường trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Hiệu trưởng trường (chuyển đi):
 • Hiệu trưởng trường (chuyển đến):

Phụ huynh của học sinh:………………………………….

Sinh ngày:……………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………..

Học sinh:………………………….. Ngày tháng năm sinh:………………………….

Đang học lớp:………………….. Năm 20….. – 20….. tại trường………………

Thuộc huyện……………………………Tỉnh…………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp……………Năm học: 20….. – 20….. tại trường …………………………….

Thuộc huyện……………………………. Tỉnh …………………………

Lý do: ………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận của nhà trường.

………………, ngày……….tháng……….năm……

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (đến)    

………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường
 2. Khai sinh (bản sao)
 3. Học bạ (bản chính)
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc giấy CN trúng tuyển lớp 6
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến

————————–

Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh cấp 2 - THCS
Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh cấp 2 – THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT – Cấp 3

Khi bạn là học sinh cấp 3 muốn chuyển trường, đơn xin chuyển trường sẽ có sự thay đổi so với cấp 1 và cấp 2. Bên cạnh có sự xác nhận của nhà trường thì bạn cần được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp nhận lý do chuyển trường.

————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – – – – – –

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(học sinh THPT chuyển trường trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo:…………………………..
 • Hiệu trưởng trường (chuyển đi):……………….
 • Hiệu trưởng trường (chuyển đến):…………….

Tôi tên là:………………………….. phụ huynh của học sinh:…………………………………

Sinh ngày:………./…………./…………. đang học lớp ……….. năm học: 20 ….. – 20 ….. tại trường ……………………….………… thuộc huyện ……………… tỉnh ………………….……….

Lý do: ………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận của Quý nhà trường và Sở GD&ĐT.

………………, ngày……….tháng……….năm……

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (đến)    

………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường
 2. Khai sinh (bản sao)
 3. Học bạ (bản chính)
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT cấp
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến

————————–

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT - Cấp 3
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT – Cấp 3

Thủ tục xin chuyển trường các cấp 

Theo quy định, thủ tục xin chuyển trường đối với học sinh các cấp sẽ bao gồm một vài bước. Tuy nhiên, thủ tục chuyển trường chỉ được xét duyệt khi học sinh kết thúc một học kỳ hoặc kết thúc một năm học.

Đầu tiên, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ có trách nhiệm nộp đơn xin chuyển trường trực tiếp hoặc qua bưu điện tại trường muốn chuyển đến. Trong vòng 3 ngày, hiệu trường hoặc bán giám hiệu của trường chuyển đến sẽ xem xét và quyết định có nhập học sinh hay không. 

Nếu trường chuyển đến đồng ý nhận học sinh nhập học, phụ huynh sẽ gửi hồ sơ xin chuyển trường đến trường chuyển đi. Khi đó, hiệu trưởng trường chuyển đi sẽ xét duyệt và trả hồ sơ cho học sinh trong vòng 3 ngày. Sau khi nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường chuyển đến sẽ tiến hành đón học sinh và sắp xếp lớp học phù hợp với trình độ của học sinh.

Có thể nộp hồ sơ chuyển trường trực tiếp hoặc qua bưu điện
Có thể nộp hồ sơ chuyển trường trực tiếp hoặc qua bưu điện

Hồ sơ xin chuyển trường gồm những giấy tờ gì?

Đối với thủ tục làm đơn xin chuyển trường các cấp như trên, học sinh và cha mẹ có thể chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định bao gồm:

 • Đơn xin chuyển trường (bản đánh máy hoặc bản viết tay đều được).
 • Học bạ bản chính của học sinh các cấp.
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển đầu vào các cấp (lớp 6 hoặc lớp 10) theo yêu cầu của trường.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường: Giấy này phải được hiệu trưởng trường hiện tại và giấy giới thiệu của trường phòng Giáo dục hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Bằng tốt nghiệp bản sao của học sinh: Bằng tốt nghiệp phải được công chứng (Trong đó, học sinh chuyển trường cấp THPT cần phải có bằng tốt nghiệp cấp THCS).
 • Giấy khai sinh bản sao có công chứng của học sinh.
Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ chuyển trường
Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ chuyển trường

Xem thêm: Hướng dẫn làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên

Nội dung cần có của mẫu đơn xin chuyển trường 

Với một mẫu đơn đúng, bạn cần sử dụng mẫu đơn xin chuyển trường đúng nội dung và hình thức. Nội dung cần có của 1 mẫu đơn chuẩn sẽ bao gồm 3 phần: Phần mở đầu, nội dung chính và phần kết.

Với phần mở đầu, học sinh và bậc phụ huynh sẽ điền đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề:

 • Quốc hiệu: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Viết chữ in hoa và in đậm)
 • Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 • Tiêu đề: ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Viết chữ in hoa và in đậm)

Phần nội dung chính của mẫu đơn xin chuyển trường sẽ bao gồm:

 • Kính gửi (những nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định)
 • Thông tin học sinh bao gồm họ và tên, ngày sinh, đang theo học lớp nào, năm học nào, tại trường nào
 • Xin chuyển đến trường học nào, lớp nào, năm nào
 • Lý do xin chuyển trường
 • Lời cảm ơn

Ở phần kết, người làm đơn sẽ có trách nhiệm và ký tên như sau:

 • Người làm đơn (có chữ ký ghi rõ họ và tên)
 • Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)

Lưu ý khi viết mẫu đơn xin chuyển trường các cấp

Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn quan trọng. Cách viết và hình thức mẫu đơn sẽ là lý do để nguyện vọng chuyển trường có được duyệt hay không. Vì vậy, bạn cần lưu ý một số điều sau khi viết:

 • Đơn xin chuyển trường các cấp chỉ được xét duyệt khi mẫu đơn chuẩn, đúng hình thức và đầy đủ nội dung.
 • Thông tin khai báo của học sinh và phụ huynh phải chính xác và đầy đủ, được ghi rõ ràng.
 • Khi làm thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, phụ huynh và học sinh cần lưu ý tuân thủ đúng quy định của trường chuyển đi và chuyển đến.
 • Làm đơn xin chuyển trường thường là miễn phí, tuy nhiên có một số trường hợp cần nộp lệ phí. Phụ huynh cần lưu ý điều này.
 • Nên sử dụng mẫu đơn chuyển trường bằng cách đánh máy thay vì viết tay.
Sử dụng mẫu đơn chuyển trường đánh máy sẽ phù hợp hơn viết tay
Sử dụng mẫu đơn chuyển trường đánh máy sẽ phù hợp hơn viết tay

Bài viết của Seoul Academy đã tổng hợp các mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Bên cạnh đó, mọi người có thể tham khảo thêm về thủ tục, hồ sơ, nội dung cần thiết cũng như lưu ý khi làm đơn để xin chuyển trường học. Nếu bạn là học sinh hay bậc phụ huynh đang có ý định chuyển trường thì đừng bỏ qua bài viết này. Hãy theo dõi Seoul Academy để cập nhập những thông tin hữu ích khác về học tập nhé!

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.
Theo dõi Nguyễn Thuý Hằng qua: seoulacademy seoulacademy seoulacademy seoulacademy

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ