Làm thế nào để tập trung khi đọc sách?

Đọc sách là một thói quen rất tốt mà ai cũng nên có. Tuy nhiên, việc đọc sách lại khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc tập trung hay loay hoay mãi vẫn không cầm quyển sách lên được vì có quá nhiều tác động bên ngoài. Vậy làm thế nào để tập trung…