Bùi Lai Dục Lình

Giảng Viên Bộ Môn Chăm sóc da chuyên sâu

Bùi Lai Dục Lình

(Linda Bùi)

  • Chứng chỉ Global Trends The International Dermal Institude
  • Chứng chỉ Elite Leadership Convention The International Dermal Institude
  • Chứng nghỉ sư phạm nghề làm đẹp
  • Chứng chỉ Introduction to Skincare Ingredient Techonology The International Dermal Institude

SÔI ĐỘNG – TẬN TÂM – ĐAM MÊ

Hãy băt đầu ngày mới bằng một nụ cười

Bình luận

    Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
    0 bình luận