Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp – Tháng 11/2020 | Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Academy