Khối D gồm những môn nào? Ngành gì? Trường đại học xét tuyển khối D

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

“Khối D gồm những môn nào? Ngành nào?” là câu hỏi của đông đảo học sinh khi tìm hiểu về khối ngành thi Đại học, Cao đẳng. So với khối A, khối C hay khối B thì khối D có nhiều môn học và tổ hợp môn nhất. Từ đó, sinh viên thi khối D có nhiều cơ hội chọn ngành học và nghề nghiệp phù hợp hơn. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Seoul Academy để giải đáp thắc mắc nhé!

Khối D gồm những môn nào?

Khối D gồm những môn nào? Khối D bao gồm 3 môn cơ bản là Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì khối D có 99 tổ hợp môn thi với 14 môn học khác nhau như: Lịch sử, địa lý, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật, hoá học, vật lý, sinh học, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Khối D cơ bản sẽ bao gồm môn toán, ngữ văn, tiếng Anh
Khối D cơ bản sẽ bao gồm môn toán, ngữ văn, tiếng Anh

Dưới đây là tổ hợp môn của khối D mở rộng, cụ thể là:

 • Khối D01 bao gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh
 • Khối D02 bao gồm ngữ văn, toán, tiếng Nga
 • Khối D03 bao gồm ngữ văn, toán, tiếng Pháp
 • Khối D04 bao gồm ngữ văn, toán, tiếng Trung
 • Khối D05 bao gồm ngữ văn, toán, tiếng Đức
 • Khối D06 bao gồm ngữ văn, toán, tiếng Nhật
 • Khối D07 bao gồm toán, hoá học, tiếng Anh
 • Khối D08 bao gồm toán, sinh học, tiếng Anh
 • Khối D09 bao gồm toán, lịch sử, tiếng Anh
 • Khối D10 bao gồm toán, địa lý, tiếng Anh
 • Khối D11 bao gồm ngữ văn, vật lý, tiếng Anh
 • Khối D12 bao gồm ngữ văn, hoá học, tiếng Anh
 • Khối D13 bao gồm ngữ văn, sinh học, tiếng Anh
 • Khối D14 bao gồm  ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh
 • Khối D15 bao gồm ngữ văn, địa lý, tiếng Anh
 • Khối D16 bao gồm toán, địa lý, tiếng Đức
 • Khối D17 bao gồm toán, địa lý, tiếng Nga 
 • Khối D18 bao gồm toán, địa lý, tiếng Nhật
 • Khối D19 bao gồm toán, địa lý, tiếng Pháp
 • Khối D20 bao gồm toán, địa lý, tiếng Trung
 • Khối D21 bao gồm toán, hoá học, tiếng Đức
 • Khối D22 bao gồm toán, hoá học, tiếng Nga
 • Khối D23 bao gồm toán, hoá học, tiếng Nhật
 • Khối D24 bao gồm toán, hoá học, tiếng Pháp
 • Khối D25 bao gồm toán, hoá học, tiếng Trung
 • Khối D26 bao gồm toán, vật lý, tiếng Đức
 • Khối D27 bao gồm toán, vật lý, tiếng Nga
 • Khối D28 bao gồm toán, vật lý, tiếng Nhật 
 • Khối D29 bao gồm toán, vật lý, tiếng Pháp
 • Khối D30 bao gồm toán, vật lý, tiếng Trung
 • Khối D31 bao gồm toán, sinh học, tiếng Đức
 • Khối D32 bao gồm toán, sinh học, tiếng Nga
 • Khối D33 bao gồm toán, sinh học, tiếng Nhật
 • Khối D34 bao gồm toán, sinh học, tiếng Pháp
 • Khối D35 bao gồm toán, sinh học, tiếng Trung
 • Khối D41 bao gồm ngữ văn, địa lý, tiếng Đức
 • Khối D42 bao gồm ngữ văn, địa lý, tiếng Nga
 • Khối D43 bao gồm ngữ văn, địa lý, tiếng Nhật
 • Khối D44 bao gồm ngữ văn, địa lý, tiếng Pháp
 • Khối D45 bao gồm ngữ văn, địa lý, tiếng Trung
 • Khối D52 bao gồm ngữ văn, vật lý, tiếng Nga
 • Khối D54 bao gồm ngữ văn, vật lý, tiếng Pháp
 • Khối D55 bao gồm ngữ văn, vật lý, tiếng Trung
 • Khối D61 bao gồm ngữ văn, lịch sử, tiếng Đức
 • Khối D62 bao gồm ngữ văn, lịch sử, tiếng Nga
 • Khối D63 bao gồm ngữ văn, lịch sử, tiếng Nhật
 • Khối D64 bao gồm ngữ văn, lịch sử, tiếng Pháp
 • Khối D65 bao gồm ngữ văn, lịch sử, tiếng Trung
 • Khối D66 bao gồm ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh
 • Khối D68 bao gồm ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Nga
 • Khối D69 bao gồm ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Nhật
 • Khối D70 bao gồm ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Pháp
 • Khối D72 bao gồm ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Anh
 • Khối D73 bao gồm ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Đức
 • Khối D74 bao gồm ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Nga
 • Khối D75 bao gồm ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Nhật
 • Khối D76 bao gồm ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Pháp
 • Khối D77 bao gồm ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng Trung
 • Khối D78 bao gồm ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Anh
 • Khối D79 bao gồm ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Đức
 • Khối D80 bao gồm ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Nga
 • Khối D81 bao gồm ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Nhật
 • Khối D82 bao gồm ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Pháp
 • Khối D83 bao gồm ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Trung
 • Khối D84 bao gồm toán, giáo dục công dân, tiếng Anh
 • Khối D85 bao gồm toán, giáo dục công dân, tiếng Đức
 • Khối D86 bao gồm toán, giáo dục công dân, tiếng Nga
 • Khối D87 bao gồm toán, giáo dục công dân, tiếng Pháp
 • Khối D88 bao gồm toán, giáo dục công dân, tiếng Nhật
 • Khối D90 bao gồm toán, khoa học tự nhiên, tiếng Anh
 • Khối D91 bao gồm toán, khoa học tự nhiên, tiếng Pháp
 • Khối D92 bao gồm toán, khoa học tự nhiên, tiếng Đức
 • Khối D93 bao gồm toán, khoa học tự nhiên, tiếng Nga
 • Khối D94 bao gồm toán, khoa học tự nhiên, tiếng Nhật
 • Khối D95 bao gồm toán, khoa học tự nhiên, tiếng Trung
 • Khối D96 bao gồm toán, khoa học xã hội, tiếng Anh
 • Khối D97 bao gồm toán, khoa học xã hội, tiếng Pháp
 • Khối D98 bao gồm toán, khoa học xã hội, tiếng Đức
 • Khối D99 bao gồm toán, khoa học xã hội, tiếng Nga

Như vậy, bạn có thể dễ dàng nhận thấy tổ hợp 3 môn của khối D mở rộng sẽ bao gồm: Ngữ văn (hoặc toán) + 1 môn khối tự nhiên (hoặc xã hội) + 1 môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức,…). Từ 99 tổ hợp, học sinh có nhiều lựa chọn cho khối học phù hợp với ngành học Cao đẳng, Đại học.

Xem thêm: Khối D07 gồm những ngành nào? Các trường Đại học có ngành d07

Khối D gồm những nhóm ngành gì?

Bởi vì khối D có nhiều tổ hợp khối mở rộng nhất so với các khối khác. Chính vì vậy, ngành học của khối D cũng rất đa dạng. Theo quy định, học khối D có thể lựa chọn thi vào 10 nhóm ngành. Các nhóm ngành này được phân chia thành chuyên ngành nhỏ giúp sinh viên học và làm việc đúng chuyên môn.

Khối D gồm những nhóm ngành gì? Câu trả lời là:

 • Nhóm ngành sư phạm
 • Nhóm ngành kinh tế
 • Nhóm ngành ngôn ngữ
 • Nhóm ngành du lịch
 • Nhóm ngành báo chí – truyền thông
 • Nhóm ngành công nghệ
 • Nhóm ngành luật
 • Nhóm ngành kỹ thuật
 • Nhóm ngành xây dựng
 • Nhóm ngành quân đội, công an

Nhóm ngành sư phạm

Khối D là khối nhiều bạn lựa chọn thi để học ngành sư phạm, trở thành giáo viên. Ngành sư phạm có những chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên cũng như dẽ tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Đây chính là lý do vì sao nhiều học sinh chọn thi sư phạm. Khi học sư phạm, học sinh có thể chọn các chuyên ngành sau:

 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục mầm non
 • Tâm lý học
 • Sư phạm tiếng Anh
 • Sư phạm tiếng Nga
 • Sư phạm tiếng Đức
 • Sư phạm tiếng Nhật
 • Sư phạm Văn
 • Sư phạm Sử
Nhiều sinh viên chọn ngành sư phạm khi học khối D
Nhiều sinh viên chọn ngành sư phạm khi học khối D

Nhóm ngành kinh tế

Khối D gồm những ngành nào và điểm chuẩn bao nhiêu? Khi học khối D, các bạn có thể thi các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế. Các ngành học này đòi hỏi sinh viên phải năng động, trang bị tốt các kỹ năng mềm như giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhạy bén,… Do đó, nếu nhận thấy bản thân giỏi ăn nói hay tính toán thì bạn có thể chọn nhóm ngành này.

Một số chuyên ngành mà bạn có thể tham khảo khi học thi khối D bao gồm:

 • Marketing
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân sự
 • Kinh tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Tài chính – ngân hàng
 • Kế toán
 • Hệ thống thông tin quản lý
Khối D có thể thi nhóm ngành kinh tế
Khối D có thể thi nhóm ngành kinh tế

Nhóm ngành ngôn ngữ

Câu trả lời học khối D gồm những môn nào có các môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật,… Nên khi học khối D, bạn có thể chọn thi các ngành ngoại ngữ. Đặc biệt, ngành học ngôn ngữ Anh được nhiều bạn trẻ quan tâm và đăng ký học nhiều nhất. Bên cạnh đó, một số chuyên ngành ngôn ngữ nổi bật không kém như:

 • Ngôn ngữ Trung
 • Ngôn ngữ Đức
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Sinh viên học nhóm ngành ngôn ngữ
Sinh viên học nhóm ngành ngôn ngữ

Nhóm ngành du lịch

Nhóm ngành du lịch cũng thuộc danh sách “Thi khối D gồm những ngành nào?”. Đối với các chuyên ngành du lịch, sinh viên sẽ được học về các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch và các ngành liên quan. Nếu có ngoại ngữ tốt, bạn có thể phát triển hơn trong ngành du lịch.

 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị nhà hàng
 • Quản trị kinh doanh du lịch
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Quản trị chế biến món ăn
 • Việt Nam học
Nếu học khối D thì bạn có thể tham khảo ngành du lịch
Nếu học khối D thì bạn có thể tham khảo ngành du lịch

Nhóm ngành báo chí – truyền thông

Nếu yêu thích nhóm ngành báo chí, truyền thông thì bạn cũng có thể chọn học và xét tuyển khối D. Đây là ngành có số lượng sinh viên đăng ký học vượt bậc trong những năm gần đây tại các trường đại học. Sinh viên khi học báo chí, truyền thông sẽ nắm vững các kiến thức chuyên môn và phát triển các kỹ năng như sáng tạo, cập nhập xu thế, nhanh nhạy trong xử lý tình huống,…

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành báo chí – truyền thông khi học khối D là:

 • Báo chí
 • Truyền thông
 • Quảng cáo
 • Quan hệ quốc tế
 • Truyền thông quốc tế
 • Triết học
 • Xã hội học
 • Địa lý học
Ngành báo chí - truyền thông có nhiều chuyên ngành phổ biến
Ngành báo chí – truyền thông có nhiều chuyên ngành phổ biến

Xem thêm: Học lực khá nên chọn ngành nào khối D?

Nhóm ngành luật

Với khối D, bạn có thể xét tuyển vào các ngành luật. Tuy nhiên, những ngành luật khi học khối D sẽ chuyên về kinh tế, kinh doanh trong và ngoài nước. Nếu như có khả năng về kinh tế, kinh doanh cũng như yêu thích ngành luật, bạn có thể cân nhắc các chuyên ngành dưới đây:

 • Luật kinh tế
 • Luật kinh doanh
 • Luật quốc tế
 • Luật thương mại quốc tế
Sinh viên ngành luật sư có thể xét tuyển từ khối D
Sinh viên ngành luật sư có thể xét tuyển từ khối D

Nhóm ngành công nghệ

Nhắc đến các nhóm ngành công nghệ, mọi người sẽ nghĩ đến khối A. Tuy nhiên, một số chuyên ngành thuộc nhóm ngành công nghệ mà học sinh học khối D vẫn có thể thi và xét tuyển. Cụ thể là:

 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Điện tự động công nghiệp
 • Kỹ thuật cầu đường
Học khối D thì bạn có thể thi ngành công nghệ
Học khối D thì bạn có thể thi ngành công nghệ

Nhóm ngành kỹ thuật

Tương tự như ngành công nghệ, nhóm ngành kỹ thuật cũng có những chuyên ngành riêng khi học sinh học khối D. Đây cũng là nhóm ngành “hot” và được nhiều tân sinh viên quan tâm nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, môn học và chương trình học nhóm ngành kỹ thuật khá nặng, bạn nên cân nhắc khi chọn lựa.

 • Kỹ thuật phần mềm
 • Khoa học máy tính
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • Các ngành công nghệ thông tin khác
Sinh viên học ngành mạng máy tính
Sinh viên học ngành mạng máy tính

Nhóm ngành xây dựng

Đa số sinh viên khi thi ngành xây dựng đều học khối A, tuy nhiên không ít sinh viên học khối D có thể chọn nhóm ngành xây dựng. Trong đó, số lượng con trai thi ngành xây dựng là chủ yếu. Nếu không biết khối D gồm những ngành nào và điểm chuẩn bao nhiêu, bạn có thể chọn học một số chuyên ngành sau:

 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật vật liệu xây dựng
 • Kỹ thuật cấp thoát nước.
Bạn có thể trở thành kỹ sư xây dựng khi học khối D
Bạn có thể trở thành kỹ sư xây dựng khi học khối D

Nhóm ngành quân đội, công an

Học khối D gồm những môn nào và có thể thi nhóm ngành nào? Đáp án chính là nhóm ngành quân đội, công an. Đặc quyền của sinh viên ngành này là không mất học phí và được cung cấp một số chi phí học tập, sinh hoạt khác. Do đó, ngành học này có yêu cầu và điểm chuẩn đầu vào cao. Khi đó, bạn phải cố gắng rất nhiều mới có thể đậu vào các ngành sau:

 • Ngành an toàn thông tin
 • Ngành trinh sát quân sự
 • Ngành trinh sát kỹ thuật
Học khối D gồm ngành nào? Bạn có thể học ngành quân đội, công an
Học khối D gồm ngành nào? Bạn có thể học ngành quân đội, công an

Trường đại học nào xét tuyển khối D?

Để tập trung đúng môn cần ôn thi tốt nghiệp THPT, học sinh thắc mắc khối D gồm những môn nào. Bên cạnh đó, nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về trường đào tạo hệ đại học. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt được mục tiêu về khối học, ngành học và trường học một cách dễ dàng hơn.

Trường đại học khối D xét tuyển theo khu vực

Gợi ý một số trường đại học nổi tiếng xét tuyển khối D và có chương trình đào tạo chất lượng nhất nước ta, cụ thể là:

Khu vực Trường xét tuyển khối D
Miền Bắc Đại học Kinh tế Quốc dân
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đại học Kinh tế
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại Thương
Đại học Ngoại giao
Đại học Luật
Đại học Thương mại
Học viện Ngân hàng
Miền Nam Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Kinh tế Luật
Đại học Tài chính – Marketing
Đại học Anh ninh Nhân dân
Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Luật
Học viện Hàng không Việt Nam
Miền Trung – Tây Nguyên Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
Đại học Kinh tế – Đại học Huế
Đại học Buôn Ma Thuột
Đại học Hồng Đức
Đại học Khánh Hòa
Đại học Nghệ An
Có rất nhiều trường đại học nước ta xét tuyển khối D
Có rất nhiều trường đại học nước ta xét tuyển khối D

Trường đại học khối D xét tuyển theo ngành đào tạo

rên cả nước có hơn 236 trường đại học xét tuyển khối D. Mỗi trường sẽ có các ngành đào tạo và chương trình học khác nhau. Dưới đây là những trường xét tuyển khối D được phân theo nhóm ngành, các bạn có thể tham khảo cụ thể.

Ngành đào tạo Trường xét tuyển khối D
Nhóm ngành Kinh tế – Ngân hàng – Luật Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam)
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trường Đại học Kinh tế – Luật
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Trường Đại học Tài chính Marketing
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc)
Trường Đại học Luật TP. HCM
Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí Học viện báo chí tuyên truyền
Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội
Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM
Nhóm ngành Văn hóa – Ngoại ngữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
Trường Đại học Văn hóa TP. HCM
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM
Nhóm các trường Kỹ thuật Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhóm ngành Giao thông Trường Đại học Giao thông vận tải (phía Bắc)
Trường Đại học Giao thông vận tải (phía Nam)
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Nhóm ngành Xây dựng Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội)
Trường Đại học Xây dựng miền Tây
Nhóm ngành Cơ bản – Sư phạm – Sư phạm kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
Trường Đại học Sài Gòn
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM
Nhóm ngành Y dược – Nông lâm – Thú y Trường Đại học Lâm nghiệp (phía Bắc)
Trường Đại học Nông lâm TP. HCM

Học khối D ra trường làm nghề gì có thu nhập cao?

Với 10 nhóm ngành có thể thi khối D, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có hàng trăm lựa chọn về nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, không phải ngành nghề nào cũng mang lại cho bạn nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập tốt. Do đó, sau khi đã nắm rõ thông tin khối D gồm những môn nào, bạn có thể tham khảo những nghề có thu nhập cao khi học thi khối D, bao gồm:

Chuyên viên ngành marketing 

Hầu hết các vị trí công việc thuộc ngành marketing đều có cơ hội việc làm rất cao. Bạn có thể chọn làm việc với vị trí như chuyên viên marketing, chuyên viên content, chuyên viên chạy ads, chuyên viên nghiên cứu thị trường,… với mức lương cao. Ngoài ra, bạn có thể trở thành freelancer khi làm trong ngành marketing, mức thu nhập có thể lên đến 20.000.000 – 30.000.000 vnđ/ tháng.

Chuyên viên marketing có nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Chuyên viên marketing có nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Nhân viên ngành Truyền thông – báo chí 

Khi học ngành báo chí – truyền thông, cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm việc làm với nhiều lựa chọn trở thành nhà báo, phóng viên, biên tập viên hay chuyên viên quan hệ công chúng,… Nếu có khả năng viết lách tốt, giao tiếp tốt và năng động thì bạn có thể phát triển nhanh và có thu nhập tốt. Ngành học này khá năng động nên không dễ bị nhàm chán, tuy nhiên áp lực công việc rất lớn.

Tiếp viên hàng không

Nhắc đến ngành nghề tiếp viên hàng không, nhiều người nghĩa đến mức lương cao. Đây là một trong những ngành nghề được nhiều bạn trẻ quan tâm trong thời đại phát triển như hiện nay. Yêu cầu của công việc ngoài kiến thức, kỹ năng tốt thì yếu tố ngoại hình, chiều cao và khả năng ngoại ngữ là điều không thể thiếu. Nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên, hãy tự tin đăng ký ngành này để có cơ hội phát triển với nghề tiếp viên hàng không trong tương lai.

Tiếp viên hàng không có mức lương cao
Tiếp viên hàng không có mức lương cao

Nhân viên kinh doanh

Nếu như giỏi giao tiếp và có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, nhân viên kinh doanh là vị trí phù hợp dành cho bạn. Với vị trí này, bạn sẽ không nhận được mức lương cứng cao nhưng mức thưởng có thể lên đến hơn 10.00.000 vnđ/ tháng. Khi đã có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong công việc, bạn dễ dàng thăng tiến với mức thu nhập cao đáng mơ ước. Ngoài ra, nhân viên kinh doanh là vị trí được tuyển dụng mỗi tháng, mỗi năm nên bạn không cần lo lắng về vấn đề thất nghiệp.

Làm sao để chọn ngành thuộc khối D phù hợp với năng lực?

Bên cạnh thắc mắc thi khối D gồm những môn nào, nhiều bạn trẻ muốn biết cách để chọn ngành thuộc khối D sao cho phù hợp với năng lực bản thân. Bởi yếu tố này sẽ giúp bạn dễ dàng đạt kết quả tốt trong học tập cũng như thành công sau này. 

Khám phá thế mạnh của bản thân

Một trong những bí quyết để mọi người lựa chọn đúng ngành học khối D chính là khám phá thế mạnh của bản thân. Đây là yếu tố để quyết định khả năng làm việc cũng như phát triển của ngành nghề đó trong tương lai. Ví dụ bạn thi khối D và giỏi về ngoại ngữ, bạn có thể chọn các ngành như sư phạm Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh,… Hay bạn có khả năng về ngôn từ và chọn thi khối D, bạn có thể chọn ngành học ở mảng truyền thông báo chí.

Khi học tập bằng thế mạnh của mình, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để làm bài tập, thi cử hay các hoạt động thực tập khác. Điều này giúp bạn không bị nhàm chán trong quá trình học. Vậy nên, hãy tìm kiếm ngành học phù hợp với bản thân thông qua thế mạnh của bản thân nhé!

Khám phá thế mạnh của bản thân là cách để chọn ngành học khối D phù hợp
Khám phá thế mạnh của bản thân là cách để chọn ngành học khối D phù hợp

Thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm nghề nghiệp

Trong thời đại ngày nay, không khó để bạn chọn ngành học phù hợp với bản thân khi thi khối D. Và một trong những cách dễ nhận thấy nhất chính là thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm nghề nghiệp. Kiểm tra trắc nghiệm tính cách MBTI và Trắc nghiệm mật mã Holland là 2 phương pháp phổ biến nhất.

Thông qua các bài kiểm tra này, bạn dễ dàng biết được nhóm tính cách của bản thân cũng như nhóm tính cách đó tương ứng với ngành nghề nào. Từ đó, bạn có thể suy ra được ngành học khối D phù hợp với mình.

Thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm nghề nghiệp để chọn ngành học phù hợp
Thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm nghề nghiệp để chọn ngành học phù hợp

Lắng nghe đam mê của chính mình

Đam mê là yếu tố góp phần tạo nên những thành công trong cuộc sống. Không có đam mê, mọi việc đều trở nên khó khăn hơn. Trong học tập, đam mê giúp bạn có động lực nâng cấp bản thân mỗi ngày cũng như phát triển hơn trong công việc sau này. Khi bạn thành công bằng đam mê của chính mình, bạn có thể vừa làm công việc yêu thích vừa có thu nhập ổn định, tinh thần thoải mái và luôn vui vẻ hài lòng với mọi thứ.

Hơn nữa, đam mê cũng là yếu tố giúp bạn kiên trì với mọi thứ. Kể cả trong quá trình học tập, có rất nhiều khó khăn cũng như thử thách, và bạn sẽ dùng chính đam mê của mình để giải quyết tất cả. Nếu được, hãy kết hợp sự đam mê và thế mạnh của mình, bạn sẽ còn thành công hơn nữa.

Tham khảo ý kiến mọi người xung quanh

Tham khảo ý kiến mọi người xung quanh là cách hiệu quả để mọi người chọn lựa ngành học của bản thân. Từ những anh chị, giáo viên hay người quen bất kỳ nào đã thi khối D, bạn nên chủ động xin ý kiến để có cái nhìn đa chiều hơn về các ngành học hay cách lựa chọn.

Hơn nữa, những người thường xuyên tiếp xúc với bạn đôi khi sẽ hiểu bạn hơn cả chính bạn. Từ những phân tích của họ, bạn cũng có thể tự đưa ra câu trả lời mình hợp với ngành nào khối D.

Bạn nên tham khảo ý kiến mọi người xung quanh để biết được mình hợp học ngành nào
Bạn nên tham khảo ý kiến mọi người xung quanh để biết được mình hợp học ngành nào

Vấn đề “Học khối D gồm những môn nào? Ngành gì? Trường nào?” đã được giải đáp ở bài viết trên. Học sinh hay bậc phụ huynh có thể tham khảo và đưa ra quyết định phù hợp khi chọn ngành cho con em. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất. Hãy theo dõi Seoul Academy để cập nhập thêm bài viết hay về học tập, đời sống và làm đẹp nhé!

Có thể bạn quan tâm: Sinh viên học khối D làm nghề gì? Top 12 ngành hot nhất khối D

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
đăng ký ngay