Trần Thị Yến Linh

Giảng Viên Da

Trần Thị Yến Linh

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Chứng chỉ Global Trends The International Dermal Institude
  • Chứng chỉ Thrapeutic Massage School Of Intergrated Body Therapy của Úc
  • Chứng chỉ Elite Leadership Convention The International Dermal Institude
  • Chứng chỉ Introduction to Skincare Ingredient Techonology The International Dermal Institude

Bình luận

    Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
    0 bình luận