Trần Thị Yến Linh

Giảng Viên Chăm Sóc Da

Trần Thị Yến Linh

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • 11 Năm Kinh Nghiệm Đào Tạo Ngành Spa
  • Chứng Chỉ Global Trends The International Dermal Institude
  • Chứng Chỉ Thrapeutic Massage School Of Intergrated Body Therapy Của Úc
  • Chứng Chỉ Introduction to Skincare Ingredient Techonology The International Dermal Institude
GIẢNG VIÊN KHÁC
đăng ký ngay