Mai Huyền Trang

Giảng viên đào tạo bộ môn Phun thêu điêu khắc thẩm mỹ

Mai Huyền Trang

(Jessica Mai)

  • Master Global PMU 2019 hạng mục Silklips PEN
  • Vietnam PMU Championship 2019 hạng mục Master toàn năng
  • Chứng chỉ Phibrow Branko Babic tại PhiAcademy
  • Chứng chỉ Vietnam PMU Championship 2020 & New Face PMU 2020

VUI VẺ – THẲNG – THẬT

Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi – Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.