Cách viết giấy chuyển trường chuẩn cho học sinh và giáo viên 2023

Kích thước chữ
 • Mặc định
 • Lớn hơn
()

Cách viết giấy chuyển trường không quá nhiều thông tin phức tạp. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh vẫn cần phải đáp ứng đầy đủ và chính xác thông tin. Vậy hướng dẫn viết giấy chuyển trường cho học sinh cùng tỉnh và khác tỉnh thì như thế nào? Giáo viên cần chuyển trường phải viết giấy có nội dung gì? Bài viết sẽ giải thích rõ ràng ở dưới đây. Hãy theo dõi ngay!

Giấy chuyển trường là gì?

Giấy chuyển trường hay còn được gọi là đơn xin chuyển trường. Văn bản này là giấy tờ mà học sinh, sinh viên viết để yêu cầu chuyển từ trường học này đến một trường khác. Một số trường hợp khác, giáo viên cũng có thể viết giấy chuyển trường để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác bởi một số lý do cá nhân.

Giấy chuyển trường hay còn gọi là đơn xin chuyển trường
Giấy chuyển trường hay còn gọi là đơn xin chuyển trường

Thông thường, học sinh chuyển trường vì lý do cá nhân như chuyển khu vực sinh sống, muốn học trường gần nhà, môi trường học và chương trình học không phù hợp hoặc lý do tài chính. Lúc này, đơn xin chuyển trường cần phải cung cấp đầy đủ thông tin của học sinh cũng như lý do chuyển trường và một số giấy tờ, thủ tục cần thiết.

Tuỳ vào mỗi trường hay mỗi địa phương mà thủ tục, giấy tờ cũng có phần khác nhau. Nhưng đa số các mẫu giấy viết chuyển trường không có nhiều khác biệt.

Cách viết giấy chuyển trường cho học sinh

Nếu đã tìm hiểu qua về cách viết giấy chuyển trường, chắc hẳn các bạn sẽ nhận thấy mỗi trường hay mỗi cấp bậc sẽ yêu cầu một cách viết khác nhau. Tuy nhiên, nội dung cơ bản vẫn phải đầy đủ. Nếu chưa biết cách viết giấy chuyển trường cho học sinh như thế nào, bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Cách viết giấy chuyển trường cho học sinh cùng tỉnh, thành phố

Trong trường hợp chuyển trường cùng tỉnh hay thành phố, cách viết giấy chuyển trường sẽ phải cung cấp những nội dung sau:

 • Phần mở đầu bao gồm quốc hiệu viết in hoa và in đậm, tiêu ngữ viết in đậm, tên đơn hay giấy viết in hoa và in đậm. Tất cả phải trình bày rõ ràng và căn lề giữa.
 • Phần nội dung sẽ bao gồm thông tin người nhận và xử lý mẫu đơn, thông tin cụ thể của học sinh, thông tin chuyển trường, lý do xin chuyển trường. Cụ thể, thông tin người nhận và xử lý mẫu đơn chính là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đang theo học), hiệu trường trường chuyển đi và trường chuyển đến. 
 • Thông tin học sinh chuyển trường sẽ bao gồm tên phụ huynh (người đại diện làm giấy chuyển trường), tên học sinh, ngày sinh, học lớp, trường, thuộc tỉnh/ thành phố,…
 • Lý do chuyển trường phải đúng sự thật và được viết rõ ràng, chi tiết, lý do chính đáng.
 • Phần kết thúc sẽ bao gồm thời gian làm đơn và chữ ký của người làm đơn.

————————————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……………………….
 • Hiệu trưởng trường (đi)……………………………………..
 • Hiệu trưởng trường (đến)…………………………………..

Tôi tên là:………………………………. Phụ huynh của học sinh……………………… Sinh ngày…./……/……….. đang học lớp…………… năm học:……-………. tại trường…………………….. thuộc huyện…………………. tỉnh……………….

Nay xin chuyển đến học lớp………….. năm học:………-……….. tại trường …………………. thuộc huyện………………….. tỉnh…………………………

Lý do:………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

………….., ngày…… tháng…….. năm 20…….

Ký tên

————————————————————————

Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh chuyển trong tỉnh/ thành phố
Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh chuyển trong tỉnh/ thành phố

Cách viết giấy chuyển trường cho học sinh khác tỉnh, thành phố

Ngoài ra, học có nhu cầu viết giấy chuyển trường tại các tỉnh/ thành phố khác cần phải điều chỉnh một số chi tiết. Dưới đây là hướng dẫn cách viết giấy chuyển trường ngoài tỉnh.

 • Phần mở đầu bao gồm quốc hiệu viết in hoa và in đậm, tiêu ngữ viết in đậm, tên đơn hay giấy viết in hoa và in đậm. Tất cả phải trình bày rõ ràng và căn lề giữa.
 • Phần nội dung sẽ bao gồm thông tin người nhận và xử lý mẫu đơn, thông tin cụ thể của học sinh, thông tin chuyển trường, lý do xin chuyển trường. 
 • Cụ thể, thông tin người nhận và xử lý mẫu đơn chính là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang theo học và tỉnh của trường muốn chuyển đến , hiệu trường trường chuyển đi và trường chuyển đến. 
 • Thông tin học sinh chuyển trường sẽ bao gồm tên phụ huynh (người đại diện làm giấy chuyển trường), tên học sinh, ngày sinh, học lớp, trường, thuộc tỉnh/ thành phố,…
 • Lý do chuyển trường phải đúng sự thật và được viết rõ ràng, chi tiết, lý do chính đáng.
 • Phần kết thúc sẽ bao gồm thời gian làm đơn và chữ ký của người làm đơn.

————————————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)……………………….
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)……………………..
 • Hiệu trưởng trường (đi)……………………………………..
 • Hiệu trưởng trường (đến)…………………………………..

Tôi tên là:………………………………. Phụ huynh của học sinh……………………… Sinh ngày…./……/……….. đang học lớp…………… năm học:……-………. tại trường…………………….. thuộc huyện…………………. tỉnh……………….

Nay xin chuyển đến học lớp………….. năm học:………-……….. tại trường …………………. thuộc huyện………………….. tỉnh…………………………

Lý do:………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

………….., ngày…… tháng…….. năm 20…….

Ký tên

————————————————————————

Cách viết giấy chuyển trường cho giáo viên

Với cách viết giấy chuyển trường cho giáo viên, nội dung đơn từ sẽ có một số điểm thay đổi và phức tạp hơn của học sinh. Cụ thể như sau:

 • Phần mở đầu bao gồm quốc hiệu viết in hoa và in đậm, tiêu ngữ viết in đậm, tên đơn hay giấy viết in hoa và in đậm. Tất cả phải trình bày rõ ràng và căn lề giữa.
 • Phần nội dung sẽ bao gồm thông tin người nhận và xử lý mẫu đơn, thông tin cụ thể của giáo viên, thông tin chuyển trường, lý do xin chuyển trường. 
 • Cụ thể, thông tin người nhận và xử lý mẫu đơn chính là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang theo dạy và tỉnh của trường muốn chuyển đến , hiệu trường trường chuyển đi và trường chuyển đến. 
 • Thông tin giáo viên muốn chuyển trường sẽ bao gồm tên giáo viên, ngày sinh, học đang dạy, trường, thuộc tỉnh/ thành phố,…
 • Lý do chuyển trường phải đúng sự thật và được viết rõ ràng, chi tiết, lý do chính đáng.
 • Phần kết thúc sẽ bao gồm thời gian làm đơn và chữ ký của người làm đơn. Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm một phần “ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)”.
Giấy xin chuyển trường của giáo viên phải có đầy đủ thông tin cần thiết
Giấy xin chuyển trường của giáo viên phải có đầy đủ thông tin cần thiết

————————————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)……………………….
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)……………………..
 • Hiệu trưởng trường (đi)……………………………………..
 • Hiệu trưởng trường (đến)…………………………………..

Tôi tên là:………………………………. 

Sinh ngày…./……/……….. 

Đang giảng dạy tại lớp…………… năm học:………………… tại trường …………………….. thuộc huyện…………………. tỉnh……………….

Xin chuyển tới giảng dạy tại lớp………….. năm học:……………….. tại trường …………………. thuộc huyện………………….. tỉnh…………………………

Lý do xin chuyển trường:………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

………….., ngày…… tháng…….. năm 20…….

Người làm đơn

      Ký tên

————————————————————————

Hồ sơ xin chuyển trường có gì?

Đối với hướng dẫn cách viết giấy chuyển trường như trên, học sinh và phụ huynh cần chuẩn bị một số loại giấy tờ cần thiết khác bên cạnh giấy chuyển trường. Bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản chính học bạ.
 • Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (chuyển trường cấp 3 thì cần bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp 2)
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trường nhà trường nơi đi cấp.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.
 • Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi chuyển trường đến hoặc quyết định điều động công tác của bố mẹ (người giám hộ).
 • Một số mẫu tờ khác như hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học,…
Hồ sơ xin chuyển trường bao gồm học bạ bản chính
Hồ sơ xin chuyển trường bao gồm học bạ bản chính

Xem thêm: Nợ môn có chuyển trường được không?

Lưu ý khi viết giấy chuyển trường cho học sinh và giáo viên

Khi viết giấy chuyển trường, hình thức viết cũng như thông tin trong đơn từ sẽ chiếm phần lớn nguyên do bạn có được duyệt đơn hay không. Vậy khi viết cần lưu ý gì, bạn có thể tham khảo như sau:

 • Đơn xin chuyển trường hay giấy chuyển trường phải được trình bày rõ ràng, rành mạch và đúng hình thức. Các bạn có thể viết tay hoặc dùng đơn đánh máy đều được.
 • Thông tin cá nhân phải được viết chính xác và đầy đủ.
 • Lý do viết giấy chuyển trường phải là lý do chính đáng và có tính chân thực. Nếu lý do hợp lệ thì các đơn vị liên quan mới có thể xét duyệt và chấp nhận đơn từ của bạn.
 • Đảm bảo là thủ tục và các giấy tờ chuyển trường liên quan phải được chuẩn bị đầy đủ. Nếu muốn chắc chắn hơn, hãy liên hệ trực tiếp với trường đang theo học và chuyển muốn chuyển đến để biết chính xác.
 • Làm đơn xin chuyển trường thường là miễn phí, nhưng một số trường hợp vẫn phải đóng lệ phí nhỏ. Phụ huynh cần chú ý thông tin quan trọng này.
Giấy xin chuyển trường có thể viết tay hay đánh máy đều được
Giấy xin chuyển trường có thể viết tay hay đánh máy đều được

Giấy chuyển trường là văn bản quan trọng giúp học sinh, sinh viên chuyển môi trường học phù hợp hơn. Cách viết giấy chuyển trường cho học sinh và giáo viên đã được làm rõ ở bài viết trên đây của Seoul Academy. Hy vọng các bạn đã cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích và cập nhập mới năm 2023. 

/5 ( bình chọn)

Chưa có đánh giá!

author-mobile
co-hang

Nguyễn Thuý Hằng

Trưởng Nhóm Giảng Viên, Chăm Sóc Da - Spa tại Seoul Academy – Trường Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm Ngành Chăm Sóc Da, chứng chỉ thẩm mỹ Cidesco Thụy Sỹ 2011, chứng chỉ chuyên sâu Body Cibtac Singapore, ban giám khảo Hiệp hội ngành làm đẹp Asian.

BÌNH LUẬN (0 bình luận)
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
đăng ký ngay